ПОДСИСТЕМ СТАРИ СЛАНКАМЕН

Садашње потребе за водом житељи Старог Сланкамена са околним викенд насељима, обезбеђују из четири бунара укупног капацитета 800 л/мин.

Ова четири бунара обезбеђују довољну количину воде за село, викенд насеље и болницу.

Опште карактеристике водоводне мреже су разуђеност по основи и висини, уграђене цеви су углавном азбестцементне са максималним пречником Φ 110. Водоводна мрежа на појединим деоницама је плитко укопана. Водоводна арматура на чворовима мреже је запуштена, недостају хидранти или испусне грађевине, док на високим тачкама мреже недостају ваздушни вентили.

На 1.300м од изворишта изграђена су два резервоара капацитета 175м3.

Изградњом Црпне станице у Новим Карловцима, Стари Сланкамен ће се водоснабдевати из Инђије а бунари у Старом Сланкамену ће се користити као резервна варијанта у случају да се прекине водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска у мрежи.

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw