ПОДСИСТЕМ НОВИ СЛАНКАМЕН

Извориште у Новом Сланкамену састоји се од 2 бунара (390 л/мин= 6,5 л/с).

У Новом Сланкамену локални водовод је решен по класичном концепту по којем се вода захвата из бунара пумпама и преко хидрофорског постројења запремине В=2 x 5.000 литара, након хлорисања шаље конзумном подручју. На супротној страни од изворишта налази се контра резервоар запремине 100 м3 са основном првобитном наменом изравнања протицаја. Притисак у мрежи у центру насеља је око 4,3 бара, а на крајевима око 3 бара.

Највећи пречник цеви у мрежи је Φ 160 мм и та цев води од хидрофорског постројења до центра насеља, улицом у којој је груписан већи број потрошача. Преостале цеви су пречника Φ 110 мм и мање.

Изградњом Црпне станице у Новим Карловцима, Нови Сланкамен ће се снабдевати водом из Инђије а бунари у Новом Сланкамену ће се користити као резервна варијанта у случају да се прекине водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска у мрежи.

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw