JAVNA NABAVKA DOBRA

VODOVODNI MATERIJAL PO PARTIJAMA

PARTIJA 1: Unutrašnji vodovodni materijal

PARTIJA 2: Spoljašnji vodovodni materijal

OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. OP 7/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 25.01.2021. godine do 10:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija Inđija JP“, Vojvode Stepe 48, 22320 Inđija ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 25.01.2021. godine sa početkom u 10:00 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
24.01.2021. godine

JAVNA NABAVKA DOBRA

REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „FIAT – FIORINO“ SA UKLJUČENIM SERVISOM
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 28/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 29.10.2020. godine do 08:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.10.2020. godine sa početkom u 08:30 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
16.10.2020. godine

JAVNA NABAVKA DOBRA

REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „Bobcat“ SA UKLJUČENIM SERVISOM
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 27/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 26.10.2020. godine do 11:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 26.10.2020. godine sa početkom u 11:30 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
15.10.2020. godine

JAVNA NABAVKA USLUGE

SERVIS KANALIZACIONIH PUMPI I AGREGATA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 16/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 19.10.2020. godine do 11:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.10.2020. godine sa početkom u 11:15 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
07.10.2020. godine

JAVNA NABAVKA USLUGE

BEŽDARENJE VODOMERA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 15/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 16.10.2020. godine do 11:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 16.10.2020. godine sa početkom u 11:15 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
07.10.2020. godine

JAVNA NABAVKA DOBRA

REZERNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „IVEKO“ SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 30/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 11.09.2020. godine do 11:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 11.09.2020. godine sa početkom u 11:30 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
03.09.2020. godine

JAVNA NABAVKA DOBRA

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 13/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 04.09.2020. godine do 11:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.09.2020. godine sa početkom u 11:30 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
27.08.2020. godine

JAVNA NABAVKA USLUGE

СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 31/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 02.09.2020. godine do 10:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 02.09.2020. godine sa početkom u 10:30 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
24.08.2020. godine

JAVNA NABAVKA DOBRA

REZERNI DELOVI ZA KOMPRESORE I AGREGATE SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 12/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 20.08.2020. godine do 11:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.08.2020. godine sa početkom u 11:15 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
11.08.2020. godine

JAVNA NABAVKA RADOVA

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI NOVOSADSKI PUT – DESNA STRANA OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. OP 6/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 03.08.2020. godine do 11:00 časova
(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.08.2020. godine sa početkom u 11:15 časova
(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke:
01.07.2020. godine

Comments are closed.

Close Search Window