ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА

ПАРТИЈА 1: Унутрашњи водоводни материјал

ПАРТИЈА 2: Спољашњи водоводни материјал

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 7/2020.

Рок за достављање понуде: 25.01.2021. године до 10:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, 22320 Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 25.01.2021. године са почетком у 10:00 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
24.01.2021. године

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ „ФИАТ – ФИОРИНО“ СА УКЉУЧЕНИМ СЕРВИСОМ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 28/2020.

Рок за достављање понуде: 29.10.2020. године до 08:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 29.10.2020. године са почетком у 08:30 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
16.10.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ „Бобцат“ СА УКЉУЧЕНИМ СЕРВИСОМ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 27/2020.

Рок за достављање понуде: 26.10.2020. године до 11:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 26.10.2020. године са почетком у 11:30 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
15.10.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

СЕРВИС КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПУМПИ И АГРЕГАТА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 16/2020.

Рок за достављање понуде: 19.10.2020. године до 11:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 19.10.2020. године са почетком у 11:15 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
07.10.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

БЕЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 15/2020.

Рок за достављање понуде: 16.10.2020. године до 11:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 16.10.2020. године са почетком у 11:15 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
07.10.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ „ИВЕКО“ СА УКЉУЧЕНИМ СЕРВИСОМ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 30/2020.

Рок за достављање понуде: 11.09.2020. године до 11:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 11.09.2020. године са почетком у 11:30 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
03.09.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/2020.

Рок за достављање понуде: 04.09.2020. године до 11:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 04.09.2020. године са почетком у 11:30 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
27.08.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 31/2020.

Рок за достављање понуде: 02.09.2020. године до 10:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 02.09.2020. године са почетком у 10:30 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
24.08.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМПРЕСОРЕ И АГРЕГАТЕ СА УКЉУЧЕНИМ СЕРВИСОМ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 12/2020.

Рок за достављање понуде: 20.08.2020. године до 11:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 20.08.2020. године са почетком у 11:15 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
11.08.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСАДСКИ ПУТ – ДЕСНА СТРАНА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 6/2020.

Рок за достављање понуде: 03.08.2020. године до 11:00 часова
(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48 или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 03.08.2020. године са почетком у 11:15 часова
(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке:
01.07.2020. године

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw