Korisnički servis ima za cilj postizanje sledećih dugoročnih i kratkoročnih ciljeva:

Dugoročni ciljevi :

  • Poboljšanje odnosa sa javnošću
  • Poboljšanje imidža preduzeća
  • Poboljšanje odnosa sa lokalnom zajednicom

Kratkoročni ciljevi :

  • Uključivanje inkasantske službe u aktivno sređivanje baze podataka, kao i obradu podataka za svoj reon
  • Građani na jednom mestu obavljaju sve poslove koje se tiču našeg preduzeća što obuhvata blagajnu, službenika reklamacija i službenika za tehnička pitanja
  • Bolji pristup informacijama korisnika usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“, održavanje web sajta, otvaranje mogućnosti da korisnički servis ima svoj deo na sajtu
  • Kontrola pristupa prostorijama preduzeća
  • Mogućnost javnog objavljivanja informacija u prostoriji

 

Potrošačima su službenici korisničkog servisa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija bili dostupni u periodu od   7 – 15 časova svakog radnog dana. U toku 2010. godine  službenici korisničkog servisa su rešili ukupno  11734  reklamacija po različitim statusima.

U okviru korisničkog servisa pored evidencije i reklamacija sprovodi se i ažuriranje i naplata potraživanja po osnovu duga za vodu i uslugu odvođenja otpadnih voda. Reklamacije se evidentiraju odnosno rešavaju odmah ako je moguće putem službenika reklamacija a u drugim slučajevima ako je neophodan izlazak dežurne ekipe na teren u roku od 48 sati.

Comments are closed.

Close Search Window