За потребе водоснабдевања становништва и индустрије у Инђији се захватају поѕемне воде из неогених песковитих седимената. Каптира се плића издан на дубини 60-80 м и дубља издан на 160-200 м. Извориште водовода лоцирано је на периферији насеља, југоисточно у односу на центар, са леве и десне стране пута Стара Пазова-Инђија. Обе издани су формиране у оквиру водоносне средине плиоценске старости. Сви водозахватни објекти – бунари водовода концентрисани су на овом локалитету.

ПОДСИСТЕМ

На Инђијском изворишту је у функцији 25 бунара. Укупан капацитет 25 Инђијских бунара износи 7595 л/мин = 126,5 л/с. Овај капацитет обезбеђује довољне количине воде за водоснабдевање насеља Инђија…

ПОДСИСТЕМ

У насељима Јарковци и Љуково 2006. године изграђена је водоводна мрежа и повезни цевовод Инђија – Јарковци – Љуково, тако да се становници ових насељених места снабдевају водом са Инђијског изворишта.

ПОДСИСТЕМ

Нови Карловци имају локални водовод који је решен на уобичајени начин карактеристичан за ове просторе и за насеља која оскудевају са водом. Пре изградње повезног цевовода Инђија – Нови Карловци, поѕемна…

ПОДСИСТЕМ

У Марадику тренутно се у експлоатацији налазе три бунара укупног капацитета 600 л/мин = 10 л/с. Пуштањем бунара Б6 у току 2008. године обезбеђене су довољне количине воде за водоснабдевање…

ПОДСИСТЕМ

Садашње потребе за водом житељи Старог Сланкамена са околним викенд насељима, обезбеђују из четири бунара укупног капацитета 800 л/мин. Ова четири бунара обезбеђују довољну количину воде за село, викенд насеље и болницу.

ПОДСИСТЕМ

Извориште у Новом Сланкамену састоји се од  2 бунара (390 л/мин= 6,5 л/с). У Новом Сланкамену локални водовод је решен по класичном концепту по којем се вода захвата из бунара пумпама и преко хидрофорског постројења…

ПОДСИСТЕМ

Укупан капацитет 4 бунара у Крчедину износи 650 л/мин = 10,83 л/с. Овај капацитет обезбеђује довољне количине воде за водоснабдевање насеља Крчедин с обзиром да капацитет резервоара од 250 м3 омогућује обезбеђење…

ПОДСИСТЕМ

Извориште у Бешки се састоји од пет бунара укупног капацитета 1100 л/мин. У току 2008. године у рад је пуштен бунар Б7 који је лоциран у близини железничке станице капацитета 300 л/мин. Насеље Бешка има изграђену..

0
Ставка 1
0
Ставка 2
0 %
Ставка 3
0 +
Ставка 4

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw