ПОДСИСТЕМ ЉУКОВО И ЈАРКОВЦИ

У насељима Јарковци и Љуково 2006. године изграђена је водоводна мрежа и повезни цевовод Инђија – Јарковци – Љуково, тако да се становници ових насељених места снабдевају водом са Инђијског изворишта .

Укупна дужина повезних цевовода и водоводних мрежа (полиетиленских) износи око 18 километара (17740 м, од чега повезни цевовод Инђија-Јарковци 2786м, повезни цевовод Јарковци – Љуково 2304 м, водоводна мрежа Јарковаца 5184 м и водоводна мрежа Љукова 7466м), а број водоводних прикључака износи 757.

За одржавање притиска у границама између 3 и 4 бара у водоводној мрежи насеља Љуково и Јарковци на уласку у Јарковце изграђена је црпна станица. Опрема за аутоматско управљање црпне станице се  састоји од програмабилног контролера и два фреквентна регулатора који у зависности од притиска на уласку у црпну станицу управљају радом два пумпна агрегата снаге 4КW уграђених у црпну станицу.

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw