ЈКП „Водовод и канализација“ је на основу Одлуке Скупштине општине Инђија једино је предузеће на територији општине Инђија овлашћено за управљање и одржавање техничких система јавног водовода и јавне канализације за:

  1. пречишћавање и дистрибуцију воде;
  2. пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Укупан број прикључених субјеката на канализациону мрежу износи 5856 и то:

–  укупан број прикључених физичких лица: 5647,

– укупан број прикључених правних лица: 209.

За одвођење отпадних вода из месне канализације у регионалну канализацију  одржавамо више црпних станица. Међу наведеним црпним станицама налази се и црпна станица ЦС-3 у улици Соње Маринковић.

Преглед реона месне канализације са прегледом улица са изграђеном месном канализацијом

Реон И-А

Улица Соње Маринковић / од Милетићеве до Краља Петра И
Улица Бранка Радичевића / од Краља Петра И до Саве Ковачевића
Улица Саве Ковачевића / од Бранка Радичевића до Војводе Путника
Улица Војводе Путника / од Саве Ковачевића до Браздацопа

Реон И-Б

Улица Ластина / од Бранка Радичевића до кућног броја 21, од Максима Горког до кућног броја 19
Улица Југ Богдана / од Бранка Радичевића до кућног броја 50, од Максима Горког до кућног броја 1
Улица Пинкијева / од Југ Богдана до кућног броја 8 у улици Партизанској, од улице 9 Југовића до кућног броја 8
Улица Димитрија Туцовића / од Југ Богдана до кућног броја 9
Улица Вука Караџића / од Југ Богдана до кућног броја 16
Улица Митровданска / од Југ Богдана до зграде МУП – а
Улица 9 Југовића / од Бранка Радичевића до кућног броја 34
Улица Босанска / од Пинкијеве до кућног броја 20
Улица Балканска / од 9 Југовића до кућног броја 13
Улица Максима Горког / од 9 Југовића до кућног броја 29
Улица Голубова / од 9 Југовића до краја
Улица Београдска / од Димитрија Туцовића до кућног броја 48
Улица Кратка / од Димитрија Туцовића до краја
Улица Железничка / од Бранка Радичевића до фудбалског игралишта
Улица Бранка Радичевића / од Саве Ковачевића до улице Старца Вујадина
Улица Старца Вујадина / од Бранка Радичевића до кућног броја 11
Улица Војводе Путника до кућног броја 9

Реон ИИ- А:

Улица Лазара Војновића (од ул.Новосадска до гробља)
Улица Милана Ракића (од ул. Л.Војновића до ул. Д.Јерковића)
Улица Српских добровољаца (од ул.Л.Војновића до ул.Д.Јерковића)
Улица Душана Вукасовића (од ул. Л.Војновића до ул. Б.Бухе)
Улица Бошка Бухе (од ул.Д.Вукасовића до ул. Б.Ћопића)
Улица Ивана Милутиновића (од ул. Б.Бухе до ул. Ц.Милица)
Улица Стевана Синђелића (од ул. И.Милутиновића до ул. М.Тепића)
Улица Хајдук Станка (од ул. И.Милутиновића до ул. М.Тепића)
Улица Царице Милице (од ул. И.Милутиновића до ул. М. Тепића)
Улица Милана Тепића (од ул. Б.Бухе до ул. С.Синђелића)
Улица Кнеза Милоша (од ул. Б.Ћопића до кеја)
Улица Бранка Ћопића (од ул.Л.Војновића до ул. К.Милоша)
Улица Кордунашка (од ул. Л.Војновића до ул. Личка)
Улица Сретенска (од ул. Л.Војновића до ул. Личка)
Улица Личка (од ул. Новосадска до ул. Кордунашка)
Улица Жарка Зрењанина (од ул.Новосадска до краја)
Улица Д.Јерковића (од ул. М.Ракића до ул. Д.Вукасовића)
Улица Војводе Путника непарна страна (од у.С.Ковачевића до ул. Б.Бајића)  са улицом Бранка Бајића

Реон ИИ- Б:

Улица Занатлијска
Улица Светислава Милина
Улица Д.Јерковића
Улица Дунавска
Улица Филипа Вишњића
Улица Сремска
Пролаз између В.Петровића, Сремске
Улица Доситеја Обрадовића
Улица Виноградарска
Улица Бранка Ћопића
Улица Вељка Петровића
Улица Првомајска
Улица Душана Вукасовића
Улица Милана Тепића
Улица Обилићев Венац
Улица Радничка
Улица Војводе Степе
Улица Вардарска
Улица Шумадијска
Улица Николе Тесле
Улица Моравска
Улица Јадранска
Улица Косовска
Улица Војводе Путника
Улица Каменова
Улица Нова
Улица Брунова

Реон ИИИ- А, ИВ-А и ИВ-Б:

Улица Филипа Вишњића – остатак
Улица Душана Иванчевића
Улица Српскоцрквена
Улица Светог Саве – од Дома здравља до главне и ул.Светог Саве
Улица Фрушкогорска – без спуста
Улица Змај Јове Јовановића
Улица Милетићева– само лева страна
Улица Голубиначка – од Цара Душана десна страна до Гасине газеле
Улица Соње Маринковић – од Гасине газеле до Његошеве
Улица Војвођанска крак 1,2,3 –до Соње Маринковић
Улица Карађорђева крак 1,2 Л– цела
Улица Његошева крак 1,2,3 – до Соње Маринковић
Улица 9.маја– од Његошеве до Омладинске
Улица Омладинска крак 1,2,3– до Његошеве
Улица Бранислава Нушића крак 1,2 –  до Његошеве
Улица Алексе Шантића крак 1,2 – до Његошеве
Улица Милана Илића крак 1,2,3–до Његошеве
Улица 22.октобра крак 1,2– до Његошеве
Улица Јанка Веселиновића крак 1,2,3–Његошеве
Улица Цара Душана – од Карађорђеве до Стевана Сремца
Улица Стевице Јовановића –до Његошеве
Улица Нова – од ул.9.маја до Омладинске

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw