ПОДСИСТЕМ ИНЂИЈА

На Инђијском изворишту је у функцији 25 бунара. Укупан капацитет 25 Инђијских бунара износи 7595 л/мин = 126,5 л/с. Овај капацитет обезбеђује довољне количине воде за водоснабдевање насеља Инђија, Љуково, Јарковци и Нови Карловци. Од 2008. године у раду су нови бунари Б10/1, Б18/1, Б18/2, Б19/1 и Б19/2 укупног капацитета 30 л/с.

Из свих бунара на изворишту се вода захвата потапајућим пумпама и допрема у резервоар запремине 3150 м3. Из резервоара захваћена количина воде се преко потапајућих пумпи потискује до два хидрофора запремине 2 x 5.000 л, одакле се даље шаље у мрежу конзумном подручју. Притисак у мрежи се, системом фреквентне регулације, одржава на константној вредности од 5 бара.

Дистрибутивна мрежа је прстенастог типа, са контра резервоаром (водоторњем) укупне запремине 500 м3. Намена водоторња је одређивање притиска у мрежи и делимично изравнање протицаја (пуњење у часовима смањене потрошње и пражњење у часовима максималне потрошње).

Дистрибуциона мрежа се састоји од цеви Φ 400, Φ 300, Φ 200 и Φ 150, које образују 19 прстенова разводне мреже. Већина прстена чине цеви пречника Φ 200 и Φ 150, док су цеви Φ 400 и Φ 300 постављене у почетним деоницама разводне мреже од изворишта до центара потрошње.

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw