ПОДСИСТЕМ НОВИ КАРЛОВЦИ

Нови Карловци имају локални водовод који је решен на уобичајени начин карактеристичан за ове просторе и за насеља која оскудевају са водом.

Пре изградње повезног цевовода Инђија – Нови Карловци, поѕемна вода из бунара се захватала пумпама и преко хидрофорског постројења дистрибуирала потрошачима.

Данас се насеље Нови Карловци снабдева водом из Инђије, а бунари у Новим Карловцима (2 ком.) ће се користити као резервна варијанта у случају да се прекине водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска у мрежи.

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw