ЈАВНО КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА, Војводе Степе 48 у складу са чланом 32. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени лист РС“, бр. 46/2006) ОБЕЛОДАНјУЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  ЗА ПОСЛОВНУ 2012. ГОДИНУ СА МИШЛјЕНјЕМ РЕВИЗОРА И НАПОМЕНАМА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

Пуни назив предузећа: јавно комунално  предузеће Водовод и канализација;

– Седиште предузећа: 22320 Инђија, Војводе Степе бр. 48;
– Година оснивања: 1979;
– Матични број: 08584885;
– ПИБ: 101437361;
– Разврстано у групу средњих правних лица и у пословној 2007. години;
– Број запослених 73;
– Врста својине: државна;
– Основна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Текући рачуни:
– 105-86056-75    Аик банка

Телефон централа и факс:
(+381 22) : 560-842; 561-616; 561-610; 561-407; 551-212.

Финансијске извештаје ЈКП Водовод и канализација Инђија за  пословну 2012. годину, који су објављени на сајту ЈКП Водовод и канализација Инђија у току 2013. године, можете погледати на следећим страницама:

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw