ПОДСИСТЕМ БЕШКА

Извориште у Бешки се састоји од пет бунара укупног капацитета 1100 л/мин. У току 2008. године у рад је пуштен бунар Б7 који је лоциран у близини железничке станице капацитета 300 л/мин.

Новоизграђени бунар у Бешки

Насеље Бешка има изграђену водоводну мрежу, а снабдевање водом се врши из бушених цевастих бунара. Изграђен је ниски резервоар запремине 100 м3 који прикупља воду из три бунара (Б1, Б2 и Б3) и преко црпне станице она се даље дистрибуира за потрошњу. Бунари Б6 и Б7 директно потискују воду у водоводну мрежу воду и лоцирани су у близини водоторња.

Према концепту дугорочног водоснабдевања Бешка представља локални центар у који се вода допрема из правца Инђије и из којег се вода транспортује за потребе Бешке, Крчедина, Сланкаменачких винограда, Чортановаца, Викенд зоне и Марадика.

Задовољење потреба за водом наведених насеља у будућем периоду предвиђа се водом из локалних изворишта и водом која се допрема из правца Инђије.

Изградња црпне станице је планирана у више етапа. У првој етапи било је предвиђено уређење дела водозахвата (реконструкција и измештање дегазатора) извођење грађевинских радова на црпној станици према коначној етапи изградње и уграђивање хидромашинске опреме за ЦС Бешка – југ капацитета Q=20 л/с за потребе водоснабдевања насеља Бешка.

До сада су изведени комплетно грађевинско занатски радови са инсталацијама, остакљење објекта, унутрашње малтерисање, уграђена је комплетна хидромашинска опрема и електроорман са аутоматиком (фреквентни регулатори и софт стартери) за управљање радом пумпних агрегата у ЦС и бунарима. Уграђени фреквентни регулатори омогућујy одржавање константног притиска у мрежи од 5 бара.

Водоторањ запремине 250 м3 (висине 27 метара) се налази са супротне стране главног изворишта, а има функцију делимичног изравнања протицаја.

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw