Обавештења|

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 23. маја 2022. године донела је Одлуку о давању на коришћење комуналне мреже у Бешки, број Одлуке 404-33/2022-1, којом се даје на коришћење комунална мрежа у јавној својини општине Инђија коју чине кракови за кућне прикључке фекалне канализацие у деловима улица: Мике Антића, Трг српских добровољаца, Фрушкогорска, Николе Тесле, Карађорђева, Југ Богдана, Краља Петра, Саве Ковачевива и Кнеза Милоша, све у насельу Бешка, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ради обављања делатности за које је основано.

Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw