PODSISTEM LJUKOVO I JARKOVCI

U naseljima Jarkovci i Ljukovo 2006. godine izgrađena je vodovodna mreža i povezni cevovod Inđija – Jarkovci – Ljukovo, tako da se stanovnici ovih naseljenih mesta snabdevaju vodom sa Inđijskog izvorišta .

Ukupna dužina poveznih cevovoda i vodovodnih mreža (polietilenskih) iznosi oko 18 kilometara (17740 m, od čega povezni cevovod Inđija-Jarkovci 2786m, povezni cevovod Jarkovci – Ljukovo 2304 m, vodovodna mreža Jarkovaca 5184 m i vodovodna mreža Ljukova 7466m), a broj vodovodnih priključaka iznosi 757.

Za održavanje pritiska u granicama između 3 i 4 bara u vodovodnoj mreži naselja Ljukovo i Jarkovci na ulasku u Jarkovce izgrađena je crpna stanica. Oprema za automatsko upravljanje crpne stanice se  sastoji od programabilnog kontrolera i dva frekventna regulatora koji u zavisnosti od pritiska na ulasku u crpnu stanicu upravljaju radom dva pumpna agregata snage 4KW ugrađenih u crpnu stanicu.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.