PODSITEM NOVI KARLOVCI

Novi Karlovci imaju lokalni vodovod koji je rešen na uobičajeni način karakterističan za ove prostore i za naselja koja oskudevaju sa vodom.

Pre izgradnje poveznog cevovoda Inđija – Novi Karlovci, podzemna voda iz bunara se zahvatala pumpama i preko hidroforskog postrojenja distribuirala potrošačima.

Danas se naselje Novi Karlovci snabdeva vodom iz Inđije, a bunari u Novim Karlovcima (2 kom.) će se koristiti kao rezervna varijanta u slučaju da se prekine vodosnabdevanje iz Inđije ili da dođe do pada pritiska u mreži.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.