PODSISTEM MARADIK

U Maradiku trenutno se u eksploataciji nalaze tri bunara ukupnog kapaciteta 600 l/min = 10 l/s. Puštanjem bunara B6 u toku 2008. godine obezbeđene su dovoljne količine vode za vodosnabdevanje potrebnim količinama odgovarajućeg pritiska.

pod_maradik

Slika 13. Novoizgrađeni bunar u Maradiku

Voda se iz bunara (utopnim pumpama) direktno potiskuje u distributivnu mrežu. U okviru izvorišta izgrađeni su propratni objekti, instaliran je hidrofor od 5.000 l, hlorinator kapaciteta 300 litara  i kompletna automatika za kontinuirani rad izvorišta. Pritisak u mreži se održava na konstantnoj vrednosti od 3,5 bara.

Cevi u mreži su pretežno urađene od AC i PVC-a, mada ima i liveno-gvozdenih. Najveći prečnik cevi, koji vodi od izvorišta do centra naselja je prečnika Φ 100 mm.

Nakon pada vodotornja u Maradiku (zapremine 200 m3), zbog udara olujnog vetra (elementarna nepogoda), onemogućeno je stvaranje rezerve vode u periodima smanjene potrošnje, zbog čega u svakom trenutku potrošnja mora biti pokrivena proizvodnjom vode, tj. radom bunara.

U Maradiku trenutno se u eksploataciji nalaze tri bunara ukupnog kapaciteta 600 l/min = 10 l/s. Puštanjem bunara B6 u toku 2008. godine obezbeđene su dovoljne količine vode za vodosnabdevanje potrebnim količinama odgovarajućeg pritiska.

Slika 13. Novoizgrađeni bunar u Maradiku

Voda se iz bunara (utopnim pumpama) direktno potiskuje u distributivnu mrežu. U okviru izvorišta izgrađeni su propratni objekti, instaliran je hidrofor od 5.000 l, hlorinator kapaciteta 300 litara i kompletna automatika za kontinuirani rad izvorišta. Pritisak u mreži se održava na konstantnoj vrednosti od 3,5 bara.

Cevi u mreži su pretežno urađene od AC i PVCa, mada ima i livenogvozdenih. Najveći prečnik cevi, koji vodi od izvorišta do centra naselja je prečnika Φ 100 mm.

Nakon pada vodotornja u Maradiku (zapremine 200 m3), zbog udara olujnog vetra (elementarna nepogoda), onemogućeno je stvaranje rezerve vode u periodima smanjene potrošnje, zbog čega u svakom trenutku potrošnja mora biti pokrivena proizvodnjom vode, tj. radom bunara.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.