VODOVOD

Za potrebe vodosnabdevanja stanovništva i industrije u Inđiji se zahvataju podzemne vode iz neogenih peskovitih sedimenata. Kaptira se plića izdan na dubini 60-80 m i dublja izdan na 160-200 m. Izvorište vodovoda locirano je na periferiji naselja, jugoistočno u odnosu na centar, sa leve i desne strane puta Stara Pazova-Inđija. Obe izdani su formirane u okviru vodonosne sredine pliocenske starosti. Svi vodozahvatni objekti – bunari vodovoda koncentrisani su na ovom lokalitetu.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.