PODSISTEM NOVI SLANKAMEN

Izvorište u Novom Slankamenu sastoji se od  2 bunara (390 l/min= 6,5 l/s).

U Novom Slankamenu lokalni vodovod je rešen po klasičnom konceptu po kojem se voda zahvata iz bunara pumpama i preko hidroforskog postrojenja zapremine V=2 x 5.000 litara, nakon hlorisanja šalje konzumnom području. Na suprotnoj strani od izvorišta nalazi se kontra rezervoar zapremine 100 m3 sa osnovnom prvobitnom namenom izravnanja proticaja. Pritisak u mreži u centru naselja je oko 4,3 bara, a na krajevima oko 3 bara.

Najveći prečnik cevi u mreži je Φ 160 mm i ta cev vodi od hidroforskog postrojenja do centra naselja, ulicom u kojoj je grupisan veći broj potrošača. Preostale cevi su prečnika Φ 110 mm  i manje.

Izgradnjom Crpne stanice u Novim Karlovcima, Novi Slankamen će se snabdevati vodom iz Inđije a bunari u Novom Slankamenu će se koristiti kao rezervna varijanta u slučaju da se prekine vodosnabdevanje iz Inđije ili da dođe do pada pritiska u mreži.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.