– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS KANALIZACIONIH PUMPI I AGREGATA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 16/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 19.10.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.10.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.10.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 19/2020. Objavljeno: 07.10.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 16/2020. Objavljeno: 07.10.2020. 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.