ЈНМВ 13/2020 Набавка опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/2020.

Рок за достављање понуде: 04.09.2020. године до 11:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 04.09.2020. године са почетком у 11:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 27.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora ЈНМВ 13/2020 Објављено: 11.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ЈНМВ 13/2020. Објављено: 28.09.2020.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.