ЈНМВ 31/2020 Сервис опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –

СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 31/2020.

Рок за достављање понуде: 02.09.2020. године до 10:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 02.09.2020. године са почетком у 10:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 24.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 31/2020 Објављено: 03.09.2020.

Обавештење о закључњном уговору ЈНМВ 31/2020 Објављено: 17.09.2020.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.