– JAVNA NABAVKA  USLUGE –

NADOGRADNJA INFORMASIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA br.02/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 15.05.2020. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.05.2020. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 05.05.2020. godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JNPP 02/2020. Objavljeno: 05.05.2020.

Konkursna dokumentacija JNPP 02/2020. Objavljeno: 05.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNPP 02/2020. Objavljeno: 19.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP 02/2020. Objavljeno: 22.05.2020.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.