PODSISTEM BEŠKA

Izvorište u Beški se sastoji od pet bunara ukupnog kapaciteta 1100 l/min. U toku 2008. godine u rad je pušten bunar B7 koji je lociran u blizini železničke stanice kapaciteta 300 l/min.

pod_beska

Novoizgrađeni bunar u Beški

Naselje Beška ima izgrađenu vodovodnu mrežu, a snabdevanje vodom se vrši iz bušenih cevastih bunara. Izgrađen je niski rezervoar zapremine 100 m3 koji prikuplja vodu iz tri bunara (B1, B2 i B3) i preko crpne stanice ona se dalje distribuira za potrošnju. Bunari B6 i B7 direktno potiskuju vodu u vodovodnu mrežu vodu i locirani su u blizini vodotornja.

Prema konceptu dugoročnog vodosnabdevanja Beška predstavlja lokalni centar u koji se voda doprema iz pravca Inđije i iz kojeg se voda transportuje za potrebe Beške, Krčedina, Slankamenačkih vinograda, Čortanovaca, Vikend zone i Maradika.

Zadovoljenje potreba za vodom navedenih naselja u budućem periodu predviđa se vodom iz lokalnih izvorišta i vodom koja se doprema iz pravca Inđije.

Izgradnja crpne stanice je planirana u više etapa. U prvoj etapi bilo je predviđeno uređenje dela vodozahvata (rekonstrukcija i izmeštanje degazatora) izvođenje građevinskih radova na crpnoj stanici prema konačnoj etapi izgradnje i ugrađivanje hidromašinske opreme za CS Beška – jug kapaciteta Q=20 l/s za potrebe vodosnabdevanja naselja Beška.

Do sada su izvedeni kompletno građevinsko zanatski radovi sa instalacijama, ostakljenje objekta, unutrašnje malterisanje, ugrađena je kompletna hidromašinska oprema i elektroorman sa automatikom (frekventni regulatori i soft starteri) za upravljanje radom pumpnih agregata u CS i bunarima. Ugrađeni frekventni regulatori omogućujy održavanje konstantnog pritiska u mreži od 5 bara.

Vodotoranj zapremine 250 m3 (visine 27 metara) se nalazi sa suprotne strane glavnog izvorišta, a ima funkciju delimičnog izravnanja proticaja.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.