– JAVNA NABAVKA  RADOVA–

ASFALTIRANJE

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI OTVORENI POSTUPAK br. 07/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 27.09.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 27.09.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 27.08.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 07/2019 Objavljeno: 27.08.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNVV OP 07/2019 Objavljeno: 27.08.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 07/2019 Objavljeno: 01.10.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 07/2019  Objavljeno: 14.10.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.