– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA VOZILA SA UKLJUČENIM SERVISOM MARKE „IVEKO“

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 12/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 15.08.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.08.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 29.07.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12/2019 Objavljeno: 29.07.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 12/2019 Objavljeno: 29.07.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 12/2019 Objavljeno: 06.08.2019. godine

Obaveštenje o produženju roka JNMV 12/2019 Objavljeno: 06.08.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 12/2019 Objavljeno: 21.08.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 12/2019 Objavljeno: 29.08.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.