PODSISTEM INĐIJA

Na Inđijskom izvorištu je u funkciji 25 bunara. Ukupan kapacitet 25 Inđijskih bunara iznosi 7595 l/min = 126,5 l/s. Ovaj kapacitet obezbeđuje dovoljne količine vode za vodosnabdevanje naselja Inđija, Ljukovo, Jarkovci i Novi Karlovci. Od 2008. godine u radu su novi bunari B10/1, B18/1, B18/2, B19/1 i B19/2 ukupnog kapaciteta 30 l/s.

pod_indjija

Novoizgrađeni bunari na Inđijskom izvorištu

Iz svih bunara na izvorištu se voda zahvata potapajućim pumpama i doprema u rezervoar zapremine 3150 m3. Iz rezervoara zahvaćena količina vode se preko potapajućih pumpi potiskuje do dva hidrofora zapremine 2 x 5.000 l, odakle se dalje šalje u mrežu konzumnom području. Pritisak u mreži se, sistemom frekventne regulacije, održava na konstantnoj vrednosti od 5 bara.

Distributivna mreža je prstenastog tipa, sa kontra rezervoarom (vodotornjem) ukupne zapremine 500 m3. Namena vodotornja je određivanje pritiska u mreži i delimično izravnanje proticaja (punjenje u časovima smanjene potrošnje i pražnjenje u časovima maksimalne potrošnje).

Distribuciona mreža se sastoji od cevi Φ 400, Φ 300, Φ 200 i Φ 150, koje obrazuju 19 prstenova razvodne mreže. Većina prstena čine cevi prečnika Φ 200 i Φ 150, dok su cevi Φ 400 i Φ 300 postavljene u početnim  deonicama razvodne mreže od izvorišta do centara potrošnje.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.