„JAVNA NABAVKA – MALE VREDNOSTI NADZOR NAD IZGRADNJOM BATERIJE BUNARA B-20 PO PARTIJAMA“

JAVNA NABAVKA br. 13/2014

Rok za dostavljanje ponude: 23. 02. 2015. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP“Vodovod i kanalizacija“Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23. 02. 2015. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12. 02. 2015. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 13/2014 Objavljeno:12.02.2015. godine

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 13/2014 Objavljeno:12.02.2015. godine

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13/2014 Objavljeno:17.03.2015. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.