Чортановци – обавештење о прекиду водоснабдевања – понедељак, 31.08.2020

Обавештавају се потрошачи у насељу Чортановци, да ће у понедељак, 31.08.2020. године, у периоду 5:00-18:00 часова, а услед радова на изградњи железничке пруге, бити прекинуто водоснабдевање у читавом насељу.

У случају лоших временских прилика радови се одлажу.

Молимо грађане за стрпљење током наведеног периода.

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ЈНМВ 13/2020 Набавка опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/2020.

Рок за достављање понуде: 04.09.2020. године до 11:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 04.09.2020. године са почетком у 11:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 27.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora ЈНМВ 13/2020 Објављено: 11.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ЈНМВ 13/2020. Објављено: 28.09.2020.

ЈНМВ 31/2020 Сервис опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –

СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 31/2020.

Рок за достављање понуде: 02.09.2020. године до 10:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 02.09.2020. године са почетком у 10:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 24.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 31/2020 Објављено: 03.09.2020.

Обавештење о закључњном уговору ЈНМВ 31/2020 Објављено: 17.09.2020.

Инђија – обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 27.08.2020.

Обавештавају се потрошачи у насељу Инђија да ће у четвртак, 27.08.2020. године, у периоду 8-15 часова, а услед радова на отклањању хаварије, бити прекинуто водоснабдевање у следећим улицама:

  • Железничка
  • Кнеза Лазара
  • Балканска.

Молимо грађане за стрпљење током наведеног периода.

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA KOMPRESORE I AGREGATE SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 12/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 20.08.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.08.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.08.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12/2020. Objavljeno: 11.08.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 12/2020. Objavljeno: 11.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 12/2020. Objavljeno: 28.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 12/2020. Objavljeno: 17.09.2020.

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 06.08.2020.

Обавештавају се потрошачи у насељима Бешка и Чортановци, да ће у четвртак, 06.08.2020. године, у периоду 08:30-15:00 часова, а услед искључења струје, бити смањен притисак у читавим насељима. У појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања у наведеном периоду.

Молимо грађане за стрпљење током наведеног периода.

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.