– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA PUMPNE STANICE INĐIJA BEŠKA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br. 05/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 16.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 16.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV OP 05/2020. Objavljeno: 12.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV OP 05/2020. Objavljeno: 12.06.2020. godine


Izmena konkursna dokumentacije JNMV OP 05/2020. Objavljeno:
26.06.2020. godine

Odluka o obustavi postupka JNMV OP 05/2020. Objavljeno:
12.08.2020. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV OP 05/2020.Objavljeno:
26.08.2020. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.