– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PRODUŽENJA VODOVODNE

MREŽE U ULICAMA U INĐIJI GDE VODOVODNA MREŽA NIJE IZGRAĐENA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 21/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 10.10.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 10.10.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.10.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 21/2019 Objavljeno: 01.10.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 21/2019 Objavljeno: 01.10.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 21/2019 Objavljeno: 25.11.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.