– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS OPREME ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 18/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 18.09.2019. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 18.09.2019. godine sa početkom u 10:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 09.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 18/2019  Objavljeno: 09.09.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 18/2019   Objavljeno: 09.09.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.