– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

OSIGURANJE IMOVINE I LICA I OSIGURANJE IZ DELATNOSTI

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 16/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 28.08.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 28.08.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 14.08.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 16/2019 Objavljeno: 14.08.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 16/2019 Objavljeno: 14.08.2019. godine

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama br. 1 Objavljeno: 19.08.2019. godine

Obaveštenje o prudženju roka za podnošenje ponuda/prijava br. 1 Objavljeno: 19.08.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije br. 1 Objavljeno: 19.08.2019. godine

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama br. 2 Objavljeno: 20.08.2019. godine

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava br. 2 Objavljeno: 20.08.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije br. 2 Objavljeno: 20.08.2019. godine

Odluka o obustavi postupka JNMV 16/2019. Objavljeno: 02.09.2019. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 16/2019. Objavljeno: 11.09.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.