ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – уторак, 25.06.2019.

 

 

Обавештавамо потрошаче у насељима Бешка и Чортановци да ће у уторак, 25.06.2019. године у периоду 09:00 – 14:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у водоводној мрежи, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

 

С поштовањем,

 

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 13.06.2019.

 

Обавештавамо потрошаче да ће услед планских радова на водоводној мрежи, у четвртак 13.06.2019. године доћи до прекида водоснабдевања у југоисточној радној зони – лева страна улице посматрано од Инђије (улица Краља Петра I) од железничке пруге до ОМВ пумпе, које ће трајати у периоду од 09 до 14 часова.

 

С поштовањем,

 

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 13.06.2019.

 

Обавештавамо потрошаче у насељима Бешка и Чортановци да ће у четвртак, 13.06.2019. године у периоду 09:00 – 14:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у водоводној мрежи, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

С поштовањем,

 

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

GORIVA I MAZIVA – PONOVLJENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 11/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 20.06.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.06.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.06.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11/2019  Objavljeno: 11.06.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2019  Objavljeno: 11.06.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi JNMV 11/2019  Objavljeno: 14.06.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 11/2019  Objavljeno: 21.06.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 11/2019   Objavljeno: 02.07.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS PUMPNIH AGREGATA PO PARTIJAMA

PARTIJA 1 – Servis pumpnih agregata za vodosnabdevanje

PARTIJA 2 – Servis pumpnih agregata za kanalizaciju

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.10/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 12.06.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 12.06.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.06.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10/2019   Objavljeno: 03.06.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 10/2019   Objavljeno: 03.06.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 10/2019   Objavljeno: 18.06.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 1 JNMV 10/2019   Objavljeno: 01.07.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.