ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – понедељак, 03.06.2019. године

 

Обавештавамо потрошаче да ће због планских радова на водоводној мрежи, а услед реконструкције железничке пруге у насељу Инђија, у понедељак 03.06.2019. године, у периоду од 8 до 13 часова, доћи до прекида водоснабдевања у делу улице Бранка Радичевића у Инђији, од раскрснице са улицом 9 Југовића до раскрснице са улицом Саве Ковачевића.

Молим грађане за стрпљење током наведеног периода.

У случају лоших временских прилика, радови се одлажу.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

GORIVA I MAZIVA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.10/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 03.06.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.06.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 21.05.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10/2019   Objavljeno: 21.05.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 10/2019   Objavljeno: 21.05.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV 10/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 10/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda JNMV 10/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV 10/2019   Objavljeno: 30.05.2019. godine

Odluka o obustavi postupka JNMV 10/2019   Objavljeno: 04.06.2019. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 10/2019   Objavljeno: 11.06.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA, PODBUŠIVANJE, ZIDARSKI RADOVI I BETONIRANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.9/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 23.05.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23.05.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 14.05.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 9/2019   Objavljeno: 14.05.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 9/2019   Objavljeno: 14.05.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 9/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 9/2019   Objavljeno: 27.05.2019. godine

ПРЕДМЕТ: Обавештење

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија обавештава потрошаче у Инђији да ће због радова на прикључењу новоизграђене водоводне мреже у Крајишкој улици дана 08.05.2019.
године бити прекинуто водоснавдевање на десној страни улице Цара Душана од улице Цара Душана – кратка до краја улице у периоду од 10 до 13 часова.

Захваљујемо се потрошачима на разумевању!

С поштовањем,
ЈКП „Водовод и канализација“Инђија
 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.