– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERVNI DELOVI ZA KOMPRESORE I AGREGATESA SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.06/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 21.02.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 21.02.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/2019 Objavljeno: 11.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 06/2019 Objavljeno: 11.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 06/2019 Objavljeno: 01.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 06/2019 Objavljeno: 14.03.2019.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.