ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања

 

Услед хаварије на водоводној мрежи, дана 26.07.2018. године, биће прекинуто водоснабдевање у насељима Јарковци и Љуково од 14:00 часова до завршетка санације. Радници ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“ су на терену и раде на отклањању хаварије.

Молимо грађане за стрпљење током наведеног периода.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“ Инђија

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – петак, 27.07.2018.

 

Обавештавамо потрошаче у насељу Бешка да ће услед планских радова на продужењу водоводне мреже, у петак, 27.07.2018. године у периоду од 08 до 12 часова доћи до прекида водоснабдевања у целој улици Мике Антића и у делу улице Пашићева, од улице Мике Антића до улице Вељка Влаховића.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – петак, 27.07.2018.

 

Обавештавају се мештани насеља Марадик да ћe у петак, 27.07.2018. године у периоду од 10 до 13 часова, услед редовних радова на одржавању изворишта, бити смањен притисак у водоводној мрежи у читавом насељу, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида у водоснабдевању.

Молимо грађане за стрпљење током наведеног периода.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

 

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

GORIVA I MAZIVA

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.11/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 30.07.2018. godine do 12:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 30.07.2018. godine sa početkom u 12:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 19.07.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11/2018. Objavljeno: 19.07.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2018. Objavljeno: 19.7.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV 11/2018. Objavljeno: 23.7.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 11/2018. Objavljeno: 03.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 11/2018. Objavljeno: 16.08.2018.

nova vozila za vodovod

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ: Четири нова теренска возила за ЈКП „Водовод и канализација“

Куповином 4 нова теренска возила марке „фиат“, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ је потпуно опремљена за остваривање свих задатака у циљу квалитетног и стабилног водоснабдевања грађанства и привреде.

Аутомобили су узети по повољним ценама јер су четири стара југа старих преко 20 година дата по принципу „старо за ново“. Тиме је остварен попуст од 2 хиљаде евра, а регистрацијом возила као „теренска“ омогућен је и поврат пдв-а у истом износу, чиме је почетна цена од 11.480,00 евра спуштена на 7.540,00 евра по возилу.

Приликом уручивања кључева радницима овог предузећа, председник општине Инђија Владимир Гак истакао је да „Водовод и канализација“ представља одличан пример домаћинског пословања, што за последицу има обнављање возног парка неопходног за свакодневни теренски рад.

„Бољом техничком опремљеношћу долазимо до квалитетнијег водоснабдевања чиме показујемо да бринемо о нашим суграђанима“, рекао је Гак.

Он је додао да се овде не ради о комотнијој вожњи радника већ о томе да у наредних неколико година ова возила неће остати у квару, да електричари неће долазити у ситуацију да губе време на поправљању аутомобила или да зову друге колеге да их пребаце на потребну локацију.

„Волео неко председника и директора или не, али ово су егзактни подаци који нико не може да оспори. Мислим да је направљен велики помак у односу на претходни период и то грађани могу свакодневно да виде“, навео је Гак и додао да је „ово што радимо последица одговорног рада и приступа руководства решавању проблема, али и привлачењу нових инвестиција“.

Трошкови одржавања и поправке старих аутомобила годишње су коштали „Водовод“ као један нови, те је куповина нових „теренаца“ апсолутно оправдана.

По речима директора овог јавног предузећа Драгољуба Трифуновића, функционалност једне фирме огледа се, између осталог, и према расположивој техничкој оперативи.

„Ми данас као јавно предузеће постајемо апсолутно мобилни, ефикасни, технички, кадровски и оперативно спремни да задовољимо све захтеве које пред нама поставља оснивач, односно Општина Инђија“.

Трифуновић је нагласио да је целокупна кадровска и техничка структура предузећа максимално посвећена раду и остваривању интереса грађана, што се може видети по постигнутим резултатима за две године .

Он је најавио да ће се у наредним месецима реконструисати и други део зграде „Водовода“ чиме ће јавне службе добити повољније услове за рад а грађани пристојно место за остваривање својих права и обавеза.

 

– JAVNA NABAVKA RADOVI  –

GRAĐEVINSKI RADOVI

Partija 1. Radovi na upravnoj zgradi

JAVNA NABAVKA  OTVOREN POSTUPAK br.05/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 17.08.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 17.08.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 17.07.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 05/2018. Objavljeno: 17.07.2018.

Konkursna dokumentacija OP 05/ 2018. Objavljeno: 17.07.2018.

Pianje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije OP 05/ 2018. Objavljeno: 22.07.2018.

Izmena konkursne dokumentacije OP 05/ 2018. Objavljeno: 22.07.2018.

Pianje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije OP 05/ 2018. Objavljeno: 03.08.2018.

Odluka o dodeli ugovra OP 05/ 2018. Objavljeno: 12.09.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava OP 05/ 2018. Objavljeno: 21.09.2018.

Obaveštenje ozaključenom ugovoru OP 05/ 2018. Objavljeno: 25.12.2018.

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 12.07.2018.

 

Обавештавамо потрошаче у насељу Бешка да ће услед планских радова на продужењу водоводне мреже, у четвртак, 12.07.2018. године у периоду од 08 до 13 часова доћи до прекида водоснабдевања у целој улици Мике Антића.

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

 

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.