– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

OPREMA ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 2/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 19.02.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.02.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 2/2018 Objavljeno: 07.02.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 2/2018 Objavljeno: 07.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 2/2018 Objavljeno: 22.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 2/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.