– JAVNA NABAVKA RADOVI  –

IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA, PODBUŠIVANJE, ZIDARSKI RADOVI I BETONIRANJE

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br. 5/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 09.03.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 09.03.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 28.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 5/2018. Objavljeno: 28.02.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 5/ 2018. Objavljeno: 28.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 5/ 2018. Objavljeno: 16.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 5/ 2018. Objavljeno: 27.03.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

OČITAVANJA I OBAVLJANJA FIZIČKIH POSLOVA

JAVNA NABAVKA  OTVORENI POSTUPAK br. 2/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 30.03.2018. godine do 12:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 30.03.2018. godine sa početkom u 12:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 23.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 2/2018. Objavljeno: 23.02.2018.

Konkursna dokumentacija OP2 2018.Objavljeno: 23.02.2018.

Izmena konkursne dokumentacije OP2 2018. Objavljeno: 16.03.2018.

Dopana izmena konkursne dokumentacije OP2 2018. Objavljeno: 22.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka OP2 2018. Objavljeno: 22.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora OP2 2018. Objavljeno: 02.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP2 2018. Objavljeno: 17.04.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

ANALIZE VODE PO PARTIJAMA

Partija 1. Analiza vode za piće obima A

Parija 2. Analize vode za piće obima B i V

Partija 3. Analize otpadne vode

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOCTI br. 3/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 22.02.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.02.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 3/2018. Objavljeno: 12.02.2018.

Konkursna dokumentacij JNMV 3/2018. Objavljeno: 12.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 3/2018. Objavljeno: 23.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1. JNMV 3/2018. Objavljeno: 08.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2. JNMV 3/2018. Objavljeno: 08.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3. JNMV 3/2018. Objavljeno: 08.03.2018.

– JAVNA NABAVKA RADOVA  –

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23,B24 I B25 INĐSKOG IZVORIŠTA,DRUGA FAZA,OPREMANJE BUNARA B24D  I B24D I NAPOJNI VOD

JAVNA NABAVKA  OP br. 1/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 14.03.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 14.03.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 1/2018 Objavljeno: 08.02.2018.

Konkursna dokumentacij OP 1/2018 Objavljeno: 08.02.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 22.02.2018.

Obaveštenje o izmeni ugovora OP 1/2018 Objavljeno: 22.02.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 02.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 05.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

Izmena konkursne dokumentacije OP 1/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka OP 1/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 16.03.2018.

Odluka o obustavi postupka OP 1/2018 Objavljeno: 26.04.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka OP 1/2018 Objavljeno: 08.05.2018.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

OPREMA ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 2/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 19.02.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.02.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 2/2018 Objavljeno: 07.02.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 2/2018 Objavljeno: 07.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 2/2018 Objavljeno: 22.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 2/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

SKE_8427

Изградња канализационе мреже за привредне субјекте у југоисточној радној зони

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ кренуло је са радовима на изради канализационе мреже у југоисточној радној зони и прикључење привредних субјеката на исту. Реализација пројекта се изводи искључиво са расположивом механизацијом и људством овог јавног предузећа а сви радови, укључујући и прикључења, биће завршени у року од неколико дана.

Актуелни радови представљају реализацију зацртаних инфраструктурних радова које је „Водовод и канализација“ донео у свом годишњем плану, рекао је директор јавног предузећа Драгољуб Трифуновић. „Осим свакодневне бриге о квалитету и квантитету водоснабдевања за све наше суграђане, ми смо на услузи и привредним субјектима који делују на нашој територији. Такође, решавањем питања прикључка на канализациону мрежу водимо рачуна и о заштити животне средине“, навео је Трифуновић.

Захваљујући рационалном руковођењу и обнови механизације, ово јавно предузеће је постало конкурентно на тржишту и спремно да самостално изводи све грађевинске подухвате неопходне за задовољавање потреба индустрије и грађанства.

 

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.