– JAVNA NABAVKA RADOVI –

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 

NA INĐISKOM IZVORIŠTU

JAVNA NABAVKA  JN br. 6/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 08.12.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 08.12.2017. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.11.2017. godine

Poziva za podnošenje ponuda JN br. 6/2017. Objavljeno: 07.11.2017.

Konkursna dokumentacija JN br. 6/2017. Objavljeno: 07.11.2017.

Pianje i odgovor na pitanje JN br. 6/2017. Objavljeno: 01.12.2017.

Pianje i odgovor na pitanje 1. JN br. 6/2017. Objavljeno: 07.12.2017.

Odluka o obustavi postupka JN br. 6/2017. Objavljeno: 10.01.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka br. JN 6/2017 Objavljeno: 22.01.2018.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.