PROMENA CENA KOMUNALNIH USLUGA 

Odluka o promeni cena komunalnih usluga

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odvora o promeni cena komunalnih usluga JKP“ Vodovod i kanalizacija “ Inđija

NOVE CENE VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA

Zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cene komunalnih usluga, sa obrazloženjem.

 

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.