– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA, PODBUŠIVANJE, ZIDARSKI RADOVI I BETONIRANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.8/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 29.05.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.05.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 20.05.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 8/2020.  Objavljeno: 20.05.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 8/2020. Objavljeno: 20.05.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora  JNMV 8/2020.Objavljeno: 05.06.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  JNMV 8/2020. Objavljeno: 25.06.2020. godine

– JAVNA NABAVKA DOBRA –

 NABAVKA ŠAHTOVA ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE U ČORTANOVCIMA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  br.7/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 27.05.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 27.05.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.05.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 7/2020. Objavljeno: 18.05.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 7/2020. Objavljeno: 18.05.2020.

Odluka ododoeli ugovora JNMV 7/2020. Objavljeno: 01.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  JNMV 7/2020. Objavljeno: 04.06.2020.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE –

NADOGRADNJA INFORMASIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA br.02/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 15.05.2020. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.05.2020. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 05.05.2020. godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JNPP 02/2020. Objavljeno: 05.05.2020.

Konkursna dokumentacija JNPP 02/2020. Objavljeno: 05.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNPP 02/2020. Objavljeno: 19.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP 02/2020. Objavljeno: 22.05.2020.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

GORIVA I MAZIVA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br. 03/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 13.04.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 13.04.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 13.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 13.03.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 13.03.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 15.04.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 18.05.2020. godine

– JAVNA NABAVKA DOBRA –

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br.2/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 03.04.2020. godine do 10:30 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.04.2020. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 03.03.2020.

Konkursna dokumentacija JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 03.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 06.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 15.05.2020.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE –

ODRŽAVANJE INFORMASIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA br.01/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 27.02.2020. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 27.02.2020. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.02.2020. godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JNPP 01/2020. Objavljeno: 18.02.2020.

Konkursna dokumentacija JNPP 01/2020. Objavljeno: 18.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNPP 01/2020. Objavljeno: 03.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP 01/2020. Objavljeno: 18.03.2020.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

ANALIZE VODE OBIMA V

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 5/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 19.02.2020. godine do 11:30 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.02.2020. godine sa početkom u 12:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 10.02.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 5-2020 Analize vode obima V  Objavljeno: 10.02.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 5-2020 Analize vode obima V  Objavljeno: 10.02.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 5-2020 Analize vode obima V Objavljeno: 20.02.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 5-2020 Analize vode obima V Objavljeno: 28.02.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

ANALIZA VODE OBIMA A

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 4/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 19.02.2020. godine do 8:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.02.2020. godine sa početkom u 08:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 10.02.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 4-2020 Analiza vode obima A  Objavljeno: 10.02.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 4-2020 Analiza vode obima A  Objavljeno: 10.02.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 4-2020 Analiza vode obima A Objavljeno: 20.02.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 4-2020 Analiza vode obima A Objavljeno: 27.02.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

ANALIZA OTPADNIH VODA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 6/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 19.02.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.02.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.02.2020. godine

Poziv za podnošenje ponude JNMV 6/2020 Analiza otpadnih voda  Objavljeno: 07.02.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 6/2020 Analiza otpadnih voda   Objavljeno: 07.02.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 6/2020 Analiza otpadnih voda  Objavljeno: 20.02.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 6/2020 Analiza otpadnih voda Objavljeno: 06.03.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA –

 REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE FAP SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.02/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 12.02.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 12.02.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.02.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/2020. Objavljeno: 03.02.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 02/2020. Objavljeno: 03.02.2020.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 02/2020 Objavljeno: 14.02.2020.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.