JNMV 10/2020 GRAĐEVINSKI MATERIJAL

– JAVNA NABAVKA  DOBRA  –

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

JAVNA NABAVKA  JNMV br.10/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 09.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 09.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 30.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10/2020. Objavljeno: 30.06.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 10/2020. Objavljeno: 30.06.2020.

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 10/2020 Objavljeno: 10.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 10/2020 Objavljeno: 23.07.2020.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.11/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 03.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.07.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 23.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11/2020. Objavljeno: 23.06.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2020. Objavljeno: 23.06.2020.

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 11/2020 Objavljeno: 10.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 11/2020 Objavljeno: 28.07.2020.

– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA PUMPNE STANICE INĐIJA BEŠKA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br. 05/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 16.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 16.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV OP 05/2020. Objavljeno: 12.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV OP 05/2020. Objavljeno: 12.06.2020. godine


Izmena konkursna dokumentacije JNMV OP 05/2020. Objavljeno:
26.06.2020. godine

Odluka o obustavi postupka JNMV OP 05/2020. Objavljeno:
12.08.2020. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV OP 05/2020.Objavljeno:
26.08.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS VODOVODNIH PUMPNIH AGREGATA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.9/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 22.06.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.06.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 10.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 9/2020.  Objavljeno: 10.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 9/2020. Objavljeno: 10.06.2020. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 9/2020. Objavljeno: 03.07.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 9/2020. Objavljeno: 26.0/.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJA BUNARA B22 NA INĐIJSKOM

IZVORIŠTU NA KATASTARSKOJ PARCELI 7510/20 K.O. INĐIJA – FAZA I

/IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA, BUNARSKIH ŠAHTOVA, BUŠENJE BUNARA B-22D

I B-22P, OGRAĐIVANJE BUNARA I ELEKTRO RADOVI/


JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br. 04/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 10.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 10.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 04/2020. Objavljeno: 08.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNOP 04/2020. Objavljeno: 08.06.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNOP 04/2020. Objavljeno: 31.07.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 04/2020. Objavljeno: 01.09.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA, PODBUŠIVANJE, ZIDARSKI RADOVI I BETONIRANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.8/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 29.05.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.05.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 20.05.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 8/2020.  Objavljeno: 20.05.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 8/2020. Objavljeno: 20.05.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora  JNMV 8/2020.Objavljeno: 05.06.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  JNMV 8/2020. Objavljeno: 25.06.2020. godine

– JAVNA NABAVKA DOBRA –

 NABAVKA ŠAHTOVA ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE U ČORTANOVCIMA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  br.7/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 27.05.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 27.05.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.05.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 7/2020. Objavljeno: 18.05.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 7/2020. Objavljeno: 18.05.2020.

Odluka ododoeli ugovora JNMV 7/2020. Objavljeno: 01.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  JNMV 7/2020. Objavljeno: 04.06.2020.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE –

NADOGRADNJA INFORMASIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA br.02/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 15.05.2020. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.05.2020. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 05.05.2020. godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JNPP 02/2020. Objavljeno: 05.05.2020.

Konkursna dokumentacija JNPP 02/2020. Objavljeno: 05.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNPP 02/2020. Objavljeno: 19.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP 02/2020. Objavljeno: 22.05.2020.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

GORIVA I MAZIVA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br. 03/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 13.04.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 13.04.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 13.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 13.03.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 13.03.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 15.04.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV OP 03/2020. Objavljeno: 18.05.2020. godine

– JAVNA NABAVKA DOBRA –

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br.2/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 03.04.2020. godine do 10:30 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.04.2020. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.03.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 03.03.2020.

Konkursna dokumentacija JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 03.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 06.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 2/2020. Objavljeno: 15.05.2020.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.