– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA VOZILA MARKE BOBCAT SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 15/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 23.08.2019. godine do 13:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23.08.2019. godine sa početkom u 13:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.08.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 15/2019 Objavljeno: 07.08.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 15/2019 Objavljeno: 07.08.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 15/2019 Objavljeno: 14.08.2019. godine

Obaveštenje o produženju roka JNMV 15/2019 Objavljeno: 14.08.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 15/2019 Objavljeno: 28.08.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 15/2019 Objavljeno: 16.09.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA TRIMERE I KOSAČICE SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 13/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 12.08.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 12.08.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 02.08.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 13/2019 Objavljeno: 02.08.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 13/2019 Objavljeno: 02.08.2019. godine

Odluka o dodoeli ugovora JNMV 13/2019 Objavljeno: 14.08.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 13/2019 Objavljeno: 26.08.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA VOZILA SA UKLJUČENIM SERVISOM MARKE „FIAT FIORINO“

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 14/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 15.08.2019. godine do 12:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.08.2019. godine sa početkom u 12:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 30.07.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 14/2019 Objavljeno: 30.07.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 14/2019 Objavljeno: 30.07.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 14/2019 Objavljeno: 07.08.2019. godine

Obaveštenje o produženju roka JNMV 14/2019 Objavljeno: 07.08.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 14/2019 Objavljeno: 21.08.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 14/2019 Objavljeno: 02.09.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA VOZILA SA UKLJUČENIM SERVISOM MARKE „IVEKO“

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 12/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 15.08.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.08.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 29.07.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12/2019 Objavljeno: 29.07.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 12/2019 Objavljeno: 29.07.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 12/2019 Objavljeno: 06.08.2019. godine

Obaveštenje o produženju roka JNMV 12/2019 Objavljeno: 06.08.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 12/2019 Objavljeno: 21.08.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 12/2019 Objavljeno: 29.08.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA BATERIJA BUNARA B23, B24 i B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA 7510/6, 7510/20, 7510/24, 7710/14, SVE K.O. INĐIJA, FAZA IV IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA, NAPOJNOG VODA I BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA B25D i B25P

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br. 06/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 15.08.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.08.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 15.07.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 06/2019 Objavljeno: 15.07.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNOP 06/2019 Objavljeno: 15.07.2019. godine

Odluka o obustavi postupka JNOP 6/2019 Objavljeno: 29.08.2019. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNOP 6/2019 Objavljeno: 11.09.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

GORIVA I MAZIVA – PONOVLJENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 11/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 20.06.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.06.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.06.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11/2019  Objavljeno: 11.06.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2019  Objavljeno: 11.06.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi JNMV 11/2019  Objavljeno: 14.06.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 11/2019  Objavljeno: 21.06.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 11/2019   Objavljeno: 02.07.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS PUMPNIH AGREGATA PO PARTIJAMA

PARTIJA 1 – Servis pumpnih agregata za vodosnabdevanje

PARTIJA 2 – Servis pumpnih agregata za kanalizaciju

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.10/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 12.06.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 12.06.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.06.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10/2019   Objavljeno: 03.06.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 10/2019   Objavljeno: 03.06.2019. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 10/2019   Objavljeno: 18.06.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 1 JNMV 10/2019   Objavljeno: 01.07.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

GORIVA I MAZIVA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.10/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 03.06.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.06.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 21.05.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10/2019   Objavljeno: 21.05.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 10/2019   Objavljeno: 21.05.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV 10/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 10/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda JNMV 10/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV 10/2019   Objavljeno: 30.05.2019. godine

Odluka o obustavi postupka JNMV 10/2019   Objavljeno: 04.06.2019. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 10/2019   Objavljeno: 11.06.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA, PODBUŠIVANJE, ZIDARSKI RADOVI I BETONIRANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.9/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 23.05.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23.05.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 14.05.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 9/2019   Objavljeno: 14.05.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 9/2019   Objavljeno: 14.05.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 9/2019   Objavljeno: 24.05.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 9/2019   Objavljeno: 27.05.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  RADOVA–

IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA INĐIJA – BEŠKA – FAZA II
(GRAĐEVINSKI RADOVI ŠAHTA Š6, HIDROMAŠINSKO I ELEKTRO OPREMANJE)

OTVORENI POSTUPAK br.5/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 20.05.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.05.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.04.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 5/2019   Objavljeno: 18.04.2019. godine

Konkursna dokumentacija OP 5/2019   Objavljeno: 18.04.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora OP 5/2019  Objavljeno: 04.06.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru OP 5/2019  Objavljeno: 21.06.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.