– JAVNA NABAVKA OTVOREN POSTUPAK  –

VODOVODNI MATERIJAL PO PARTIJAMA

Partija 1. Nabavka unutrašnjeg vodovnog materijala

Partija2. Nabavka spoljašnjeg vodovnog materijala

JAVNA NABAVKA  OP br.08/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 08.01.2020. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 08.01.2020. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 06.12.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 08/2019. Objavljeno: 06.12.2019.

Konkursna dokumentacija OP 08/2019. Objavljeno: 06.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora OP 08/2019. Objavljeno: 15.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Partija 1. OP 08/2019. Objavljeno: 04.02.2020.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Partija 2. OP 08/2019  Objavljeno: 06.02.2020.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS PUMPNIH AGREGATA -DODATNA NABAVKA

PARTIJA 2 – Servis pumpnih agregata za kanalizaciju

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.24/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 09.01.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 09.01.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 30.12.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 24/2019  Objavljeno: 30.12.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 24/2019   Objavljeno: 30.12.2019. godine

Pitaje i odgovor na pitanje JNMV 24/2019  Objavljeno: 31.12.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 24/2019 Objavljeno: 31.12.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 24/2019 Objavljeno: 15.01.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 24/2019 Objavljeno: 23.01.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

OSIGURANJE IMOVINE I LICA I OSIGURANJE IZ DELATNOSTI

-PONOVLJEN POSTUPAK-

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 23/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 28.10.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 28.10.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.10.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 23/2019 Objavljeno: 18.10.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 23/2019 Objavljeno: 18.10.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

BAŽDARENJE VODOMERA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 22/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 22.10.2019. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.10.2019. godine sa početkom u 10:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 09.10.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 22/2019 Objavljeno: 09.10.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 22/2019 Objavljeno: 09.10.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV 22/2019 Objavljeno: 17.10.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 22/2019 Objavljeno: 17.10.2019. godine

Obaveštenje o produženju roka JNMV 22/2019 Objavljeno: 17.10.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 22/2019 Objavljeno: 23.10.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 22/2019 Objavljeno: 29.10.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PRODUŽENJA VODOVODNE

MREŽE U ULICAMA U INĐIJI GDE VODOVODNA MREŽA NIJE IZGRAĐENA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 21/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 10.10.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 10.10.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.10.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 21/2019 Objavljeno: 01.10.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 21/2019 Objavljeno: 01.10.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 21/2019 Objavljeno: 25.11.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

OSIGURANJE IMOVINE I LICA I OSIGURANJE IZ DELATNOSTI

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 20/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 04.10.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.10.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 25.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 20/2019 Objavljeno: 25.09.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 20/2019 Objavljeno: 25.09.2019. godine

Odluka o obustavi postupka JNMV 20/2019 Objavljeno: 11.10.2019. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 20/2019 Objavljeno: 18.10.2019. godine

– JAVNA NABAVKA RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJA BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA 7510/6, 7510/20, 7510/24, 7710/14, SVE K.O. INĐIJA, FAZA IV IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA, NAPOJNOG VODA I BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA B25D I B25P

JAVNA NABAVKA PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA br. 03/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 23.09.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23.09.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.09.2019. godine

Konkursna dokumentacija JPP 03/2019. Objavljeno: 12.09.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JPP 03/2019. Objavljeno: 24.09.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JPP 03/2019. Objavljeno: 14.10.2019. godine

Odluka o izmeni ugovora JPP 03/2019. Objavljeno: 03.03.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS OPREME ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 18/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 18.09.2019. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 18.09.2019. godine sa početkom u 10:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 09.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 18/2019  Objavljeno: 09.09.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 18/2019   Objavljeno: 09.09.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 18/2019  Objavljeno: 23.09.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 18/2019  Objavljeno: 01.10.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

NABAVKA OPREME ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 17/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 19.09.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.09.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 06.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 17/2019 Objavljeno: 06.09.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 17/2019 Objavljeno: 06.09.2019. godine

Pitanje i odgovor na pitanje JNMV 17/2019 Objavljeno: 11.09.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 17/2019 Objavljeno: 12.09.2019. godine

Obaveštenje o produženju roka JNMV 17/2019 Objavljeno: 12.09.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNMV 17/2019 Objavljeno: 27.09.2019. godine

Obaveštenje o zakljuenom ugovoru JNMV 17/2019  Objavljeno: 10.10.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  RADOVA–

ASFALTIRANJE

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI OTVORENI POSTUPAK br. 07/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 27.09.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 27.09.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 27.08.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 07/2019 Objavljeno: 27.08.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNVV OP 07/2019 Objavljeno: 27.08.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 07/2019 Objavljeno: 01.10.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 07/2019  Objavljeno: 14.10.2019. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.