ЈН ОП 7/2020 Водоводни материјал по партијама

– ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА
Партија 1: Унутрашњи водоводни материјал
Партија 2: Спољашњи водоводни материјал

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 7/2020.

Рок за достављање понуде: 25.01.2021. године до 10:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, 22320 Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 25.01.2021. године са почетком у 10:00 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 24.12.2020. године

Позив за подношење понуда ЈН ОП 7/2020 Објављено: 24.12.2020. године

Конкурсна документација ЈН ОП 7/2020 Објављено: 24.12.2020. године

Измена конкурсне документације ЈН ОП 7/2020 Објављено: 15.01.2021. године

Одлука о додели уговора ЈН ОП 7/2020. Објављено: 08.02.2021. године

Обавештење закљученом уговор спољашњи водоводни материјал ЈН ОП 7/2020. Објављено: 03.03.2021. године

Обавештење закљученом уговор унутрашњи водоводни материјал ЈН ОП 7/2020. Објављено: 03.03.2021. године

– JAVNA NABAVKA  DOBRA –

REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „FIAT – FIORINO“ SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 28/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 29.10.2020. godine do 08:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.10.2020. godine sa početkom u 08:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 16.10.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 28/2020. Objavljeno: 16.10.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 28/2020. Objavljeno: 16.10.2020.

Pitanje i odgovor na pitanje JNMV 28/2020. Objavljeno: 20.10.2020.

Izmena konkursna dokumentacije JNMV 28/2020. Objavljeno: 20.10.2020.

Obaveštenje o produženju roka JNMV 28/2020. Objavljeno: 20.10.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 28/2020. Objavljeno: 30.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 28/2020. Objavljeno: 16.11.2020.

 

– JAVNA NABAVKA  DOBRA –

REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „Bobcat“ SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 27/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 26.10.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 26.10.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 15.10.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 27/2020. Objavljeno: 15.10.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 27/2020. Objavljeno: 15.10.2020.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi javne nabevke JNMV 27/2020. Objavljeno:16.10.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 27/2020. Objavljeno:30.10.2020.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 27/2020. Objavljeno:16.11.2020.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS KANALIZACIONIH PUMPI I AGREGATA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 16/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 19.10.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 19.10.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.10.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 19/2020. Objavljeno: 07.10.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 16/2020. Objavljeno: 07.10.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 16/2020. Objavljeno: 13.11.2020.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

BEŽDARENJE VODOMERA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 15/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 16.10.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 16.10.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.10.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 15/2020. Objavljeno: 07.10.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 15/2020. Objavljeno: 07.10.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 15/2020. Objavljeno: 22.10.2020.

Obaveštenje o dodeli ugovora JNMV 15/2020. Objavljeno: 13.11.2020.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „IVEKO“ SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 30/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 11.09.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 11.09.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.09.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 30/2020. Objavljeno: 03.09.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 30/2020. Objavljeno: 03.09.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 30/2020. Objavljeno: 18.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 30/2020. Objavljeno: 28.09.2020.

ЈНМВ 13/2020 Набавка опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/2020.

Рок за достављање понуде: 04.09.2020. године до 11:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 04.09.2020. године са почетком у 11:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 27.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora ЈНМВ 13/2020 Објављено: 11.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ЈНМВ 13/2020. Објављено: 28.09.2020.

ЈНМВ 31/2020 Сервис опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –

СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 31/2020.

Рок за достављање понуде: 02.09.2020. године до 10:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 02.09.2020. године са почетком у 10:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 24.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 31/2020 Објављено: 03.09.2020.

Обавештење о закључњном уговору ЈНМВ 31/2020 Објављено: 17.09.2020.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA KOMPRESORE I AGREGATE SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 12/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 20.08.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.08.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.08.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12/2020. Objavljeno: 11.08.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 12/2020. Objavljeno: 11.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 12/2020. Objavljeno: 28.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 12/2020. Objavljeno: 17.09.2020.

JN OP 6/2020 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI NOVOSADSKI PUT – DESNA STRANA

– JAVNA NABAVKA  RADOVA–

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI NOVOSADSKI PUT – DESNA STRANA

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. OP 6/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 03.08.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.08.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.07.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JN OP 6/2020 Objavljeno: 01.07.2020.

Konkursna dokumentacija JN OP 6/2020. Objavljeno: 01.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora JN OP 6/2020. Objavljeno: 26.08.2020.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.