– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „IVEKO“ SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 30/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 11.09.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 11.09.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.09.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 30/2020. Objavljeno: 03.09.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 30/2020. Objavljeno: 03.09.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 30/2020. Objavljeno: 18.09.2020.

ЈНМВ 13/2020 Набавка опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/2020.

Рок за достављање понуде: 04.09.2020. године до 11:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 04.09.2020. године са почетком у 11:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 27.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 13/2020 Објављено: 27.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora ЈНМВ 13/2020 Објављено: 11.09.2020.

ЈНМВ 31/2020 Сервис опреме за хлорисање

– ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –

СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 31/2020.

Рок за достављање понуде: 02.09.2020. године до 10:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 02.09.2020. године са почетком у 10:30 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 24.08.2020. године

Позив за подношење понуда ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ 31/2020 Објављено: 24.08.2020.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 31/2020 Објављено: 03.09.2020.

Обавештење о закључњном уговору ЈНМВ 31/2020 Објављено: 17.09.2020.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERNI DELOVI ZA KOMPRESORE I AGREGATE SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JNMV 12/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 20.08.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.08.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.08.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12/2020. Objavljeno: 11.08.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 12/2020. Objavljeno: 11.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 12/2020. Objavljeno: 28.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 12/2020. Objavljeno: 17.09.2020.

JN OP 6/2020 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI NOVOSADSKI PUT – DESNA STRANA

– JAVNA NABAVKA  RADOVA–

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI NOVOSADSKI PUT – DESNA STRANA

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. OP 6/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 03.08.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.08.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.07.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JN OP 6/2020 Objavljeno: 01.07.2020.

Konkursna dokumentacija JN OP 6/2020. Objavljeno: 01.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora JN OP 6/2020. Objavljeno: 26.08.2020.

JNMV 10/2020 GRAĐEVINSKI MATERIJAL

– JAVNA NABAVKA  DOBRA  –

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

JAVNA NABAVKA  JNMV br.10/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 09.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 09.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 30.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10/2020. Objavljeno: 30.06.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 10/2020. Objavljeno: 30.06.2020.

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 10/2020 Objavljeno: 10.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 10/2020 Objavljeno: 23.07.2020.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.11/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 03.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.07.2020. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 23.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11/2020. Objavljeno: 23.06.2020.

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2020. Objavljeno: 23.06.2020.

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 11/2020 Objavljeno: 10.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 11/2020 Objavljeno: 28.07.2020.

– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA PUMPNE STANICE INĐIJA BEŠKA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br. 05/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 16.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 16.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV OP 05/2020. Objavljeno: 12.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV OP 05/2020. Objavljeno: 12.06.2020. godine


Izmena konkursna dokumentacije JNMV OP 05/2020. Objavljeno:
26.06.2020. godine

Odluka o obustavi postupka JNMV OP 05/2020. Objavljeno:
12.08.2020. godine

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV OP 05/2020.Objavljeno:
26.08.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

SERVIS VODOVODNIH PUMPNIH AGREGATA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.9/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 22.06.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.06.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 10.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 9/2020.  Objavljeno: 10.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 9/2020. Objavljeno: 10.06.2020. godine

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 9/2020. Objavljeno: 03.07.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 9/2020. Objavljeno: 26.0/.2020. godine

– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJA BUNARA B22 NA INĐIJSKOM

IZVORIŠTU NA KATASTARSKOJ PARCELI 7510/20 K.O. INĐIJA – FAZA I

/IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA, BUNARSKIH ŠAHTOVA, BUŠENJE BUNARA B-22D

I B-22P, OGRAĐIVANJE BUNARA I ELEKTRO RADOVI/


JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br. 04/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 10.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 10.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 04/2020. Objavljeno: 08.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNOP 04/2020. Objavljeno: 08.06.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNOP 04/2020. Objavljeno: 31.07.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 04/2020. Objavljeno: 01.09.2020. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.