– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

VOZILA

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.8/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 04.06.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.06.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 24.05.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 8/2018. Objavljeno: 24.05.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 8/ 2018. Objavljeno: 24.05.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SABIRNOG CEVOVODA  I BATERIJE BUNARA B 22

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.7/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 11.05.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 11.05.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 30.04.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 7/2018. Objavljeno: 30.04.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 7/ 2018. Objavljeno: 30.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 7/ 2018. Objavljeno: 15.05.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

SERVIS PUMPI PO PARTIJAMA

Partija 1 – Servis vodovodnih pumpi

Partija 2 – Servis fekalnih pumpi

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br. 4/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 04.05.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.05.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 23.04.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 4/2018. Objavljeno: 23.04.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 4/ 2018. Objavljeno: 23.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 4/ 2018. Objavljeno: 14.05.2018.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

ŠAHTOVI ZA VODOVODNI PRIKLJUČAK

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br. 6/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 07.05.2018. godine do 13:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 07.05.2018. godine sa početkom u 13:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 20.03.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 6/2018. Objavljeno: 20.03.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 6/ 2018. Objavljeno: 20.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje u veyi konkursne dokumentacije JNMV 6/ 2018. Objavljeno: 27.04.2018.

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 6/ 2018. Objavljeno: 27.04.2018.

Obaveštenje o produženju roka JNMV 6/ 2018. Objavljeno: 27.04.2018.

– JAVNA NABAVKA RADOVI  –

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJA BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA 7510/6, 7510/20, 7510/24, 7710/14, SVE K.O. INĐIJA, FAZA IV IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA, NAPOJNOG VODA I BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA B25D I B25P

JAVNA NABAVKA  OTVOREN POSTUPAK br. 3/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 07.05.2018. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 07.05.2018. godine sa početkom u 10:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 30.03.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 3/2018. Objavljeno: 30.03.2018.

Konkursna dokumentacija OP 3/ 2018. Objavljeno: 30.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije OP 3/ 2018. Objavljeno: 27.04.2018.

Obavetenje o produženju roka OP 3/ 2018. Objavljeno: 27.04.2018.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JAVNA NABAVKA  OTVOREN POSTUPAK br. 4/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 10.04.2018. godine do 10:30 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 10.04.2018. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 4/2018. Objavljeno: 08.03.2018.

Konkursna dokumentacija OP 4/ 2018. Objavljeno: 08.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka OP 4/ 2018. Objavljeno: 16.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP 4/ 2018. Objavljeno: 03.05.2018.

– JAVNA NABAVKA RADOVI  –

IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA, PODBUŠIVANJE, ZIDARSKI RADOVI I BETONIRANJE

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br. 5/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 09.03.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 09.03.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 28.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 5/2018. Objavljeno: 28.02.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 5/ 2018. Objavljeno: 28.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 5/ 2018. Objavljeno: 16.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 5/ 2018. Objavljeno: 27.03.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

OČITAVANJA I OBAVLJANJA FIZIČKIH POSLOVA

JAVNA NABAVKA  OTVORENI POSTUPAK br. 2/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 30.03.2018. godine do 12:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 30.03.2018. godine sa početkom u 12:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 23.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 2/2018. Objavljeno: 23.02.2018.

Konkursna dokumentacija OP2 2018.Objavljeno: 23.02.2018.

Izmena konkursne dokumentacije OP2 2018. Objavljeno: 16.03.2018.

Dopana izmena konkursne dokumentacije OP2 2018. Objavljeno: 22.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka OP2 2018. Objavljeno: 22.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora OP2 2018. Objavljeno: 02.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP2 2018. Objavljeno: 17.04.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

ANALIZE VODE PO PARTIJAMA

Partija 1. Analiza vode za piće obima A

Parija 2. Analize vode za piće obima B i V

Partija 3. Analize otpadne vode

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOCTI br. 3/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 22.02.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.02.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 3/2018. Objavljeno: 12.02.2018.

Konkursna dokumentacij JNMV 3/2018. Objavljeno: 12.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 3/2018. Objavljeno: 23.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1. JNMV 3/2018. Objavljeno: 08.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2. JNMV 3/2018. Objavljeno: 08.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3. JNMV 3/2018. Objavljeno: 08.03.2018.

– JAVNA NABAVKA RADOVA  –

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23,B24 I B25 INĐSKOG IZVORIŠTA,DRUGA FAZA,OPREMANJE BUNARA B24D  I B24D I NAPOJNI VOD

JAVNA NABAVKA  OP br. 1/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 14.03.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 14.03.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 1/2018 Objavljeno: 08.02.2018.

Konkursna dokumentacij OP 1/2018 Objavljeno: 08.02.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 22.02.2018.

Obaveštenje o izmeni ugovora OP 1/2018 Objavljeno: 22.02.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 02.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 05.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

Izmena konkursne dokumentacije OP 1/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka OP 1/2018 Objavljeno: 09.03.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje OP 1/2018 Objavljeno: 16.03.2018.

Odluka o obustavi postupka OP 1/2018 Objavljeno: 26.04.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka OP 1/2018 Objavljeno: 08.05.2018.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.