– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA, PODBUŠIVANJE, ZIDARSKI RADOVI I BETONIRANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.9/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 23.05.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23.05.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 14.05.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 9/2019   Objavljeno: 14.05.2019. godine

Konkursna dokumentacija JNMV 9/2019   Objavljeno: 14.05.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  RADOVA–

IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA INĐIJA – BEŠKA – FAZA II
(GRAĐEVINSKI RADOVI ŠAHTA Š6, HIDROMAŠINSKO I ELEKTRO OPREMANJE)

OTVORENI POSTUPAK br.5/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 20.05.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.05.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.04.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 5/2019   Objavljeno: 18.04.2019. godine

Konkursna dokumentacija OP 5/2019   Objavljeno: 18.04.2019. godine

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

SREDSTVA HLORISANJA

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI OTVORENI POSTUPAK br.04/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 08.04.2019. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 08.04.2019. godine sa početkom u 10:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.03.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 04/2019  Objavljeno: 08.03.2019.

Konkursna dokumentacija JNVV OP 04/2019 Objavljeno: 08.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 04/2019 Objavljeno: 11.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 04/2019 Objavljeno: 16.05.2019.

– JAVNA NABAVKA DOBRA –

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br.3/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 29.03.2019. godine do 10:30 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.03.2019. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 26.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 26.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 26.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 01.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 09.05.2019.

– JAVNA NABAVKA RADOVI –

 NABAVKA ŠAHTOVA ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE U ČORTANOVCIMA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  br.8/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 04.03.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.03.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 22.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 8/2019 Objavljeno: 22.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 8/2019 Objavljeno: 22.02.2019.

Izmena konkursna dokumentacije JNMV 8/2019 Objavljeno: 22.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 8/2019 Objavljeno: 07.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 8/2019 Objavljeno: 18.03.2019.

– JAVNA NABAVKA RADOVI –

RADOVI NA ADAPTACIJI UPRAVNE ZGRADE

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI OP br.2/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 22.03.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.03.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 19.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 2/2019 Objavljeno: 19.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNVV OP 2/2019 Objavljeno: 19.02.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNVV OP 2/2019. Objavljeno: 15.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 2/2019. Objavljeno: 02.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 2/2019. Objavljeno: 16.04.2019.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

 ANALIZE VODE

Partija 1 – Analiza vode za piće obima A

Partija 2 – Analiza vode za piće obima V

Partija 3 – Analiza otpadne vode

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.7/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 27.02.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 27.02.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 7/2019 Objavljeno: 18.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 7/2019 Objavljeno: 18.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 7/2019 Objavljeno: 01.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1. JNMV 7/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2. JNMV 7/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3. JNMV 7/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B 23, B 24 I B 25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU, DRUGA FAZA, OPREMANJE BUNARA B 24 D I B 24 P I NAPOJNI VOD

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br.01/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 18.03.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 18.03.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 13.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 01/2019 Objavljeno: 13.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNOP 01/2019 Objavljeno: 13.02.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje JNOP 01/2019 Objavljeno: 26.02.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje 1. JNOP 01/2019 Objavljeno: 08.03.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje 2. JNOP 01/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNOP 01/2019 Objavljeno: 02.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 01/2019 Objavljeno: 22.04.2019.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERVNI DELOVI ZA KOMPRESORE I AGREGATESA SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.06/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 21.02.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 21.02.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/2019 Objavljeno: 11.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 06/2019 Objavljeno: 11.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 06/2019 Objavljeno: 01.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 06/2019 Objavljeno: 14.03.2019.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CRPNE STANICE INĐIJA ZA BEŠKU

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.05/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 04.02.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.02.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 24.01.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 05/2019 Objavljeno: 24.01.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 05/2019 Objavljeno: 24.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 05/2019. Objavljeno: 04.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 05/2019. Objavljeno: 05.02.2019.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.