– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

VOZILA ZA OPERATIVU

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 16/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 22.11.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.11.2017. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 22.11.2017. godine

Poziva za podnošenje ponuda JN br. 16/2017. Objavljeno: 13.11.2017.

Konkursna dokumentacija JN br. 16/2017. Objavljeno: 13.11.2017.

– JAVNA NABAVKA RADOVI – GRAĐEVINSKI RADOVI  –

PARTIJA 2. – ASFALTIRANJE KRUGA POSLOVNE ZGRADE

JAVNA NABAVKA  JN br. 7/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 12.12.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 12.12.2017. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.11.2017. godine

Poziva za podnošenje ponuda JN br. 7/2017. Objavljeno: 08.11.2017.

Konkursna dokumentacija JN br. 7/2017. Objavljeno: 08.11.2017.

– JAVNA NABAVKA RADOVI –

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 

NA INĐISKOM IZVORIŠTU

JAVNA NABAVKA  JN br. 6/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 08.12.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 08.12.2017. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.11.2017. godine

Poziva za podnošenje ponuda JN br. 6/2017. Objavljeno: 07.11.2017.

Konkursna dokumentacija JN br. 6/2017. Objavljeno: 07.11.2017.

– JAVNA NABAVKA DOBRA – GRAĐEVINSKI MATERIJAL  –

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 12/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 03.11.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 03.11.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 25.10.2017. godine

Poziva za podnošenje ponuda JNMVbr. 12/2017. Objavljeno: 25.10.2017.

Konkursna dokumentacija JNMV br. 12/2017. Objavljeno: 25.10.2017.

Odluka o dodlei ugovora JNMV br. 12/2017. Objavljeno: 08.11.2017.

– JAVNA NABAVKA –

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA – USLUGE ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

JAVNA NABAVKA  JNPP br. 2/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 25.10.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 25.10.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 17.10.2017. godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JNPP br. 2/2017.

Objavljeno: 17.10.2017.

Konkursna dokumentacija JNPP br. 2/2017. Objavljeno: 17.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNPP br.2/2017. Objavljeno: 31.10.2017.

– JAVNA NABAVKA DOBRA – SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 15/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 13.10.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 13.10.2017. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.10.2017. godine

Poziva za podnošenje ponuda JNMVbr. 15/2017. Objavljeno: 03.10.2017.

Konkursna dokumentacija JNMV br. 15/2017. Objavljeno: 03.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 15/2017. Objavljeno: 13.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV br. 15/2017. Objavljeno: 25.10.2017.

– JAVNA NABAVKA RADOVI – IZGRADNJA STUBNE TRAFOSTANICE ZA SNABDEVANJE BUNARA ENERGIJOM –

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 14/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 16.10.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 16.10.2017. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 29.09.2017. godine

Poziva za podnošenje ponuda JNMVbr. 14/2017. Objavljeno: 29.09.2017.

Konkursna dokumentacija JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 29.09.2017.

Pitanje i odgovor na pitanje JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 04.10.2017.

Izmena konkursne dokumentacije JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 04.10.2017.

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 04.10.2017.

Pitanje i odgovor na pitanje 2. JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 05.10.2017.

Pitanje i odgovor na pitanje 3. JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 05.10.2017.

Pitanje i odgovor na pitanje 4. JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 06.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 25.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV br. 14/2017. Objavljeno: 02.11.2017.

– JAVNA NABAVKA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA –

JAVNA NABAVKA RADOVI – IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BUŠENJE BUNARA B-24 D

 i B-24 P , IZGRADNJA BUNARSKIH ŠAHTOVA I  OGRADE BUNARA

JAVNA NABAVKA  JNPP br. 01/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 06.10.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 06.10.2017. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 26.09.2017. godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JNPP br. 01/2017. Objavljeno: 26.09.2017.

Konkursna dokumentacija JNPP br. 01/2017. Objavljeno: 26.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNPP br. 01/2017. Objavljeno: 10.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP br. 01/2017. Objavljeno: 23.10.2017.

– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI –

JAVNA NABAVKA USLUGE – BAŽDARENJE VODOMERA

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 13/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 22.09.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.09.2017. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.09.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 11.09.2017.

Konkursna dokumentacija JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 11.09.2017.

Izmena konkursne dokumentacije JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 13.09.2017.

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 13.09.2017.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 19.09.2017.

Izmena konkursne dokumentacije JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 19.09.2017.

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 19.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 06.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 27.10.2017.

– JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK –

JAVNA NABAVKA DOBRA- VODOVODNI MATERIJAL PO PARTIJAMA

Partija 1: Nabavka unutrašnjeg vodovodnog materijala

Partija 2: Nabavka spoljašnjeg vodovodnog materijala

JAVNA NABAVKA  JN br. 05/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 04.10.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.10.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.09.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda JN br. 05/2017. Objavljeno: 01.09.2017.

Konkursna dokumentacija JN br. 05/2017. Objavljeno: 01.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora JN br. 05/2017. Objavljeno: 06.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br. 05/2017. Objavljeno: 31.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br. 05/2017. Objavljeno: 03.11.2017.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.