– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

SERVIS OPREME ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.13/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 17.09.2018. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 17.09.2018. godine sa početkom u 10:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 06.09.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 13/2018. Objavljeno: 06.09.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 13/2018. Objavljeno: 06.09.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 13/2018. Objavljeno: 19.09.2018.

– JAVNA NABAVKA RADOVI  –

IZGRADNJA POVEZNOG CEVOVODA INĐIJA-BEŠKA-PRVA FAZA

(OD FABRIKE GRUNFOS DO ŠAHTA Š6 KOD CS BEŠKA – JUG)

JAVNA NABAVKA  OTVOREN POSTUPAK br.07/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 21.09.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 21.09.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 17.08.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 07/2018. Objavljeno: 17.08.2018.

Konkursna dokumentacija JNOP 07/2018. Objavljeno: 17.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije JNOP 07/2018. Objavljeno: 31.08.2018.

Dodatna pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije JNOP 07/2018. Objavljeno: 13.09.2018.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

SREDSTVA HLORISANJA

JAVNA NABAVKA  PREGOVARAČKI POSTUPAK br.01/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 23.08.2018. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23.08.2018. godine sa početkom u 10:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 14.08.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV PP 01/2018. Objavljeno: 14.08.2018.

Konkursna dokumentacija JNVV PP 01/2018. Objavljeno: 14.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNVV PP 01/2018. Objavljeno: 24.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV PP 01/2018. Objavljeno: 13.09.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

OSIGURANJE

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.12/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 16.08.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 16.08.2018. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 06.08.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12/2018. Objavljeno: 06.08.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 12/2018. Objavljeno: 06.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije JNMV 12/2018. Objavljeno: 08.08.2018.

Obaveštenje o produženju roka JNMV 12/2018. Objavljeno: 08.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 12/2018. Objavljeno: 17.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 12/2018. Objavljeno: 13.09.2018.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

GORIVA I MAZIVA

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.11/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 30.07.2018. godine do 12:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 30.07.2018. godine sa početkom u 12:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 19.07.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11/2018. Objavljeno: 19.07.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 11/2018. Objavljeno: 19.7.2018.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV 11/2018. Objavljeno: 23.7.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 11/2018. Objavljeno: 03.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 11/2018. Objavljeno: 16.08.2018.

– JAVNA NABAVKA RADOVI  –

GRAĐEVINSKI RADOVI

Partija 1. Radovi na upravnoj zgradi

JAVNA NABAVKA  OTVOREN POSTUPAK br.05/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 17.08.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 17.08.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 17.07.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda OP 05/2018. Objavljeno: 17.07.2018.

Konkursna dokumentacija OP 05/ 2018. Objavljeno: 17.07.2018.

Pianje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije OP 05/ 2018. Objavljeno: 22.07.2018.

Izmena konkursne dokumentacije OP 05/ 2018. Objavljeno: 22.07.2018.

Pianje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije OP 05/ 2018. Objavljeno: 03.08.2018.

Odluka o dodeli ugovra OP 05/ 2018. Objavljeno: 12.09.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava OP 05/ 2018. Objavljeno: 21.09.2018.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

SREDSTVA HLORISANJA

JAVNA NABAVKA  OTVORENI POSTUPAK  br.06/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 30.07.2018. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 30.07.2018. godine sa početkom u 10:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 29.06.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 06/2018. Objavljeno: 29.06.2018.

Konkursna dokumentacija JNOP 06/ 2018. Objavljeno: 29.06.2018.

Odluka o obustavi postupka JNOP 06/ 2018. Objavljeno: 03.08.2018.

Obaveštenje obustavi postupka JNOP 06/ 2018. Objavljeno: 14.08.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

OČITAVANJA I OBAVLJANJA FIZIČKIH POSLOVA

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.10/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 04.07.2018. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.07.2018. godine sa početkom u 10:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 26.06.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10/2018. Objavljeno: 26.06.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 10/ 2018. Objavljeno: 26.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 10/2018. Objavljeno: 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 10/2018. Objavljeno: 22.07.2018.

– JAVNA NABAVKA DOBRA  –

VOZILA

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.8/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 04.06.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.06.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 24.05.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 8/2018. Objavljeno: 24.05.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 8/ 2018. Objavljeno: 24.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 8/ 2018. Objavljeno: 05.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Objavljeno: 13.06.2018.

– JAVNA NABAVKA USLUGE  –

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SABIRNOG CEVOVODA  I BATERIJE BUNARA B 22

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.7/2018.

Rok za dostavljanje ponude: 11.05.2018. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 11.05.2018. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 30.04.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 7/2018. Objavljeno: 30.04.2018.

Konkursna dokumentacija JNMV 7/ 2018. Objavljeno: 30.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 7/ 2018. Objavljeno: 15.05.2018.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.