– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI –

JAVNA NABAVKA USLUGE – BAŽDARENJE VODOMERA

JAVNA NABAVKA  JNMV br. 13/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 22.09.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.09.2017. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.09.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 11.09.2017.

Konkursna dokumentacija JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 11.09.2017.

Izmena konkursne dokumentacije JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 13.09.2017.

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 13.09.2017.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 19.09.2017.

Izmena konkursne dokumentacije JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 19.09.2017.

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 13/2017. Objavljeno: 19.09.2017.

– JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK –

JAVNA NABAVKA DOBRA- VODOVODNI MATERIJAL PO PARTIJAMA

Partija 1: Nabavka unutrašnjeg vodovodnog materijala

Partija 2: Nabavka spoljašnjeg vodovodnog materijala

JAVNA NABAVKA  JN br. 05/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 04.10.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.10.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 01.09.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda JN br. 05/2017. Objavljeno: 01.09.2017.

Konkursna dokumentacija JN br. 05/2017. Objavljeno: 01.09.2017.

JAVNA NABAVKA DOBRA – REZERNI DELOVI ZA VOZILA SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-

 JNMV br. 10/2017

Rok za dostavljanje ponude: 05.09.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 05.09.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 24.08.2017. godine.

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 10/2017. Objavljeno: 24.08.2017. 

Konkursna dokumentacija JNMV br. 10/2017. Objavljeno: 24.08.2017. 

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 10/2017. Objavljeno: 28.08.2017. 

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 1. JNMV br. 10/2017. Objavljeno: 30.08.2017. 

Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 10/2017. Objavljeno: 14.09.2017. 

Odluka o obustavi postupka JNMV br. 10/2017. Objavljeno: 14.09.2017. 

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV br. 10/2017. Objavljeno: 21.09.2017. 

JAVNA NABAVKA DOBRA – GORIVA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-

 JNMV br. 9/2017

Rok za dostavljanje ponude: 28.08.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 28.08.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 15.08.2017. godine.

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 9/2017. Objavljeno: 15.08.2017. 

Konkursna dokumentacija JNMV br. 9/2017. Objavljeno: 15.08.2017. 

Izmena konkursna dokumentacija JNMV br. 9/2017. Objavljeno: 16.08.2017. 

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 9/2017. Objavljeno: 16.08.2017. 

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 9/2017. Objavljeno: 16.08.2017. 

Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 9/2017. Objavljeno: 04.09.2017. 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV br. 9/2017. Objavljeno: 19.09.2017. 

JAVNA NABAVKA USLUGE – SERVIS OPREME ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-

 JNMV br. 11/2017

Rok za dostavljanje ponude: 28.08.2017. godine do 13:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 28.08.2017. godine sa početkom u 13:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.08.2017. godine.

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 11.08.2017. 

Konkursna dokumentacija JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 11.08.2017. 

Izmena konkursna dokumentacija JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Izmena konkursna dokumentacija 1. JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 22.08.2017. 

Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 30.08.2017. 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV br. 11/2017. Objavljeno: 13.09.2017. 

JAVNA NABAVKA DOBARA – BOCE ZA HLOR

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-

 JNMV br. 8/2017

Rok za dostavljanje ponude: 29.08.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.08.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 10.08.2017. godine.

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 8/2017. Objavljeno: 10.08.2017. 

Konkursna dokumentacija JNMV br. 8/2017. Objavljeno: 10.08.2017. 

Izmena konkursna dokumentacija JNMV br. 8/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 8/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 8/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Odluka o dodeli ugovora JNMV br.8/2017. Objavljeno: 29.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV br.8/2017. Objavljeno: 12.09.2017.

JAVNA NABAVKA DOBARA – OPREME ZA HLORISANJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-

 JNMV br. 6/2017

Rok za dostavljanje ponude: 29.08.2017. godine do 13:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.08.2017. godine sa početkom u 13:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.08.2017. godine.

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 07.08.2017. 

Konkursna dokumentacija JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 07.08.2017. 

Izmena konkursne dokumentacije JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 10.08.2017. 

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 10.08.2017.  

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 10.08.2017. 

Izmena konkursne dokumentacije 1. JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 1. JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 18.08.2017.  

Obaveštenje o produženju roka 1. JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 18.08.2017. 

Odluka o obustavi postupka JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 07.09.2017. 

Obaveštenje oobustavi postupka JNMV br. 6/2017. Objavljeno: 13.09.2017. 

– JAVNA NABAVKA RADOVA– 

IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BUŠENJE BUNARA B-24 D I B-24 P, IZGRADNJA BUNARSKIH ŠAHTOVA I OGRADE BUNARA

OTVORENI POSTUPAK JN br. 4/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 04.09.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.09.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 03.08.2017. godine.

Poziv za podnošenje ponuda JN br. 4/2017 Objavljeno: 03.08.2017. 

Konkursna dokumentacija JN br. 4/2017. Objavljeno: 03.08.2017.

Izmena konkursne dokumentacije JN br. 4/2017. Objavljeno: 17.08.2017.  

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JN br. 4/2017. Objavljeno: 17.08.2017.  

Izmena konkursna dokumentacija JN br. 4/2017. Objavljeno: 01.09.2017. 

Obaveštenje o produženju roka JN br. 4/2017. Objavljeno: 01.09.2017. 

Odluka o obustavi postupka JN br. 4/2017. Objavljeno: 14.09.2017. 

 

– JAVNA NABAVKA RADOVA – GRAĐEVINSKI RADOVI –

PARTIJA 1 – Radovi na adaptaciji upravne zgrade, magacina i hale

 JN br. 3/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 15.08.2017. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 15.08.2017. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.07.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda JN 3/2017 Objavljeno: 12.07.2017.

Konkursna dokumentacija JN 3/2017 Objavljeno: 12.07.2017.

Izmena konkursne dokumentacije JN 3/2017 Objavljeno: 16.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora JN 3/2017 Objavljeno: 05.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3/2017. Objavljeno: 18.09.2017.

 

– JAVNA NABAVKA USLUGE –

– OSIGURANJA–

 JNMV br. 7/2017.

Rok za dostavljanje ponude: 20.07.2017. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 20.07.2017. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 07.07.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 7/2017. Objavljeno: 07.07.2017.

Konkursna dokumentacija JNMV br. 7/2017. Objavljeno: 07.07.2017.

Dodatne informacije JNMV br. 7/2017. Objavljeno: 12.07.2017.

Izmena konkursna dokumentacije JNMV br. 7/2017. Objavljeno: 12.07.2017.

Obaveštenje o produženju roka JNMV br. 7/2017. Objavljeno: 12.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 7/2017 Objavljeno: 26.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 7/2017 Objavljeno: 24.08.2017.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.