ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 21.03.2019.

 

Обавештавамо потрошаче у насељима Бешка и Чортановци да ће у четвртак, 21.03.2019. године у периоду 09:00 – 14:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у водоводној мрежи, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – понедељак, 18.03.2019. године

 

Обавештавамо потрошаче да ће услед планских радова на водоводној мрежи, у понедељак 18.03.2019. године, у периоду од 08 до 14 часова, доћи до прекида водоснабдевања у следећим улицама:

  • Бранка Ћопића – цела,
  • Књаза Милоша – цела,
  • Првомајска – део од улице Милана Тепића до улице Бранка Ћопића,
  • Бошка Бухе – део од улице Милана Тепића до улице Бранка Ћопића.

У случају лоших временских прилика, радови се одлажу.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – петак, 15.03.2019.

 

Обавештавамо потрошаче у насељу Крчедин да ће, у петак 15.03.2019. у периоду 09:00 – 13:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у читавом насељу, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – среда, 13.03.2019.

 

Обавештавамо потрошаче да ће услед планских радова на водоводној мрежи, у среду 13.03.2019. године, у периоду од 09 до 12 часова, доћи до прекида водоснабдевања у Сремској улици – део од Виноградарске улице до улице Бранка Ћопића.

У случају лоших временских прилика, радови се одлажу.

 

С поштовањем,

 

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 14.03.2019.

 

 

Обавештавамо потрошаче у насељима Бешка и Чортановци да ће, у четвртак 14.03.2019. у периоду 09:00 – 12:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у водоводној мрежи, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

 

С поштовањем,

 

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – среда, 06.03.2019.

 

Обавештавамо потрошаче у насељу Стари Сланкамен да ће, у среду 06.03.2019. у периоду 09:00 – 11:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у читавом насељу, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

JКП “Водовод и канализација“ Инђија ЈП, Инђија, на основу Правилника о поступку спровођења јавног надметања (лицитација) и поступку прикупљања понуда (тендерска продаја) за продају возила и других основних средстава број 3494/1 од 25.10.2016. године и Одлуке Надзорног одбора број 2350 од 25.07.2018. године, дана 13.02.2019. године расписује

О  Г  Л  А  С

За прикупљање понуда – тендерску продају возила и других основних средстава

Дана 20.02.2019. године, у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр.48 у Инђији са почетком у 12:15 часова извршиће се тендерска продаја и то за:

  1. Застава Југо Темпо 1.1 рег. ознаке IN 010-MŠ, год.производње 2002., пређена километража 70.728 км (окренуо је километар сат),  процењена вредност 11.850,00 динара,
  2. Застава Корал ИН 1.1. пежо метали, рег.ознаке IN 008-ŽĐ, год.производње 2005., пређена километража 1.067 км (окренуо је километар сат),  процењена вредност 12.300,00 динара,
  3. Застава Корал ИН Л 1.1., рег.ознаке IN 013-HĐ, год.производње 2004., пређена километража 16.592 км (окренуо је километар сат), процењена вредност 11.850,00 динара,
  4. Застава Корал ИН Л 1.1., пежо метали, рег.ознаке IN 008-ŽČ, год.производње 2005., пређена километража 16.741 км (окренуо је километар сат),  процењена вредност 12.300,00 динара.

Напомена: возила нису у возном стању.

Предмети продаје се могу разгледати сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, на адреси Војводе Степе бр. 48.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, као и предузетници који поднесу понуду у износу који није нижи од понуђене (процењене) цене у јавном огласу.

Право учешћа немају лица која имају доспеле неизмирене обавезе према ЈКП „Водовод и канализација“ до дана подношења  понуде за учешће у тендерској продаји.

Крајњи рок за подношење понуде је 20.02.2019. године до 12 часова, на адресу ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр. 48, 22320 Инђија, уз назнаку : ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРСКОЈ ПРОДАЈИ – НЕ ОТВАРАТИ.

***Понуда се шаље појединачно за свако возило!

Тендерска продаја се сматра успешном ако је најмање једно лице стекло статус учесника по предмету тендерске продаје.

Уколико постоји више учесника, најповољнијим понуђачем се проглашава лице које је понудило највишу цену.

Најповољнији понуђач, односно купац је у обавези да исплати понуђену цену у року од 8 дана и да закључи купопродајни уговор. Уколико у остављеном року не исплати понуђену цену или одбиоје да закључи купопродајни уговор, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и закључује се уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

Тендерска продаја је објављена у недељном листу „Сремске новине“ и на интернет страници ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП,  www.vodovodindjija.co.rs. Сва даља обавештења о предметима и условима продаје могу се добити на телефон 022/560-842 или на e-mail vik@indjija.net , особа за контакт Никола Мандић

JКП “Водовод и канализација“ Инђија ЈП, на основу Правилника о поступку спровођења јавног надметања (лицитација) и поступку прикупљања понуда (тендерска продаја) за продају возила и других основних средстава број 3494/1 од 25.10.2016. године и Одлуке Надзорног одбора број 2349 од 25.07.2018. године, дана 23.01.2019. године расписује

О  Г  Л  А  С

За прикупљање понуда – тендерску продају возила и других основних средстава

Дана 30.01.2019. године, у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр.48 у Инђији са почетком у 12:15 часова извршиће се тендерска продаја и то :

  1. Грађевинска машина –комбиновани утоваривач марке Venier , модел VF 9.23 , рег.ознаке IN AAD-59, год.производње 2001. и 10.567 радних часова, вредност 903.169,00 динара.

Предмет продаје се може разгледати сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, на адреси Војводе Степе бр. 48.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, као и предузетници који поднесу понуду у износу који није нижи од понуђене цене у јавном огласу.

Право учешћа немају лица која имају доспеле неизмирене обавезе према ЈКП „Водовод и канализација“ до дана подношења  понуде за учешће у тендерској продаји.

Крајњи рок за подношење понуде је 30.01.2019. године до 12 часова, на адресу ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр. 48, 22320 Инђија, уз назнаку : ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРСКОЈ ПРОДАЈИ – НЕ ОТВАРАТИ.

Тендерска продаја се сматра успешном ако је најмање једно лице стекло статус учесника по предмету тендерске продаје.

Уколико постоји више учесника, најповољнијим понуђачем се проглашава лице које је понудило највишу цену.

Најповољнији понуђач, односно купац је у обавези да исплати понуђену цену у року од 8 дана и да закључи купопродајни уговор. Уколико у остављеном року не исплати понуђену цену или одбиоје да закључи купопродајни уговор, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и закључује се уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

Тендерска продаја је објављена у недељном листу „Сремске новине“ и на интернет страници ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП,  www.vodovodindjija.co.rs. Сва даља обавештења о предметима и условима продаје могу се добити на телефон 022/560-842 или на e-mail vik@indjija.net , особа за контакт Никола Мандић.

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – уторак, 22.01.2019.

 

 

Обавештавамо потрошаче у насељу Крчедин да ће, у уторак 22.01.2019. у периоду 10:00 – 11:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у читавом насељу, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

 

С поштовањем,

 

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – четвртак, 20.12.2018.

 

Обавештавају се потрошачи у насељу Марадик да јe у четвртак, 20.12.2018. године, услед хаварије на водоводној мрежи, прекинуто водоснабдевање у читавом насељу. Тренутно стање ће потрајати док се не изврше потребни радови на санацији цевовода.

Служба ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“ је на терену и ради на отклањању хаварије.

Молимо потрошаче за стрпљење током наведеног периода.

 

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.